Søg
 

Health-CAT - Health Care Assisting Technology

Health-CAT vil identificere behovene for servicerobotter til sundheds- og plejesektoren, udvikle en prototype på en sådan robot og teste denne.

Health-CAT er et samarbejdsprojekt mellem partnere fra Region Sjælland, Region Syddanmark og Nordtyskland.

Den demografiske udvikling med stadig flere ældre, multisyge og kronikere skaber øgede behov for behandling på sygehusene og pleje og omsorg i plejesektoren. Dette kræver øgede ressourcer i en tid, hvor sundhedssektoren og kommunernes økonomi er under stigende pres. Der er behov for som minimum at fastholde den nuværende behandlings- og plejestandard for patienter og borgere.

Robotter kan yde et vigtigt bidrag ved at hjælpe til med tidskrævende og gentagende opgaver for at aflaste personalet. Det kunne for eksempel være transport af måltider eller måling af specifikke medicinske parametre som puls, blodtryk eller iltmætning. Dermed bliver robotter en velfærdsteknologi, der bidrager til at afhjælpe det demografiske problem i forhold til sundhed og pleje.

Introduktionen af robot-baserede løsninger fører til flere udfordringer:

 • Videnskabelige udfordringer: Der er stadig tekniske problemer, især når robotter og mennesker arbejder sammen i dagligdagen.
 • Udfordringer ved et nyt marked: I modsætning til den industrielle robotteknologi, hvor udviklingen af markedet kan forudsiges, er der store usikkerheder vedrørende robot-teknologi i sundheds- og plejesektorerne.
 • Offentlig interesse: Mens industrirobotter næsten ikke bliver lagt mærke til af den brede befolkning, må det antages, at robotter i sundheds- og plejesektorerne får betydeligt større offentlig interesse. Derved også megen skepsis, da f.eks. følgende spørgsmål vil dukke op: tager robotter arbejdspladser, er der skjulte sikkerhedsproblemer ved brug osv.

For at imødekomme disse udfordringer vil projektet:

 • Etablere et interregionalt netværk af relevante partnere
 • Offentligt tydeliggøre de problemstillinger, der kunne opstå pga. den demografiske forandring og inddrage slutbrugerne i udviklingsarbejdet
 • Bestemme behovet for robot-baserede løsninger og evaluere dets kommercielle potentiale
 • Udarbejde en prototype af en sådan løsning samt en kommercialiseringsstrategi til prototypen.

Involveringen af relevante partnere, herunder hospitaler i Region Syddanmark og Region Sjælland samt plejehjem skal sikre, at den udarbejdede løsning er relevant og bliver accepteret af såvel personale som patienter og borgere.

Region Sjælland er primært involveret i de af projektets aktiviteter, der vedrører:

 • Afdækning af mulighederne og behovene for anvendelse af robotter i sundheds- og plejesektorerne med afsæt i teknologiske og samfundsmæssige udviklingstrends
 • Afprøvning af den udviklede prototype på dens planlagte arbejdsområde, bl.a. baseret på brug af et såkaldt mobilt Living Lab (MLL).

Projektpartnerne er  

 • Mærsk Mc-Kinney Møller Institut, Syddansk Universitet (SDU)
 • Fachhochschule Kiel (FH-Kiel)
 • FuE-Zentrum FH Kiel GmbH (FuE)
 • Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI)
 • Robotize
 • Sygehus Sønderjylland (SHS)
 • Universität zu Lübeck (UZL)
 • Blue Ocean Robotics (BOR)
 • Region Sjælland (RS)

Netværkspartnerne er

 • Patientforeningen
 • Macio GmbH
 • UKSH Campus Kiel
 • Væksthus Syddanmark
 • Væksthus Sjælland
 • Life Science Nord 
 • AWO Schleswig-Holstein gGmbH  (AWO) 
 • Alten- und Pflegeheim TABEA gGmbH (TABEA)  
 • RoboCluster
 • WelfareTech  
 • University College Sjælland  
 • WellfareMedico  

Du er velkommen til at kontakte projektleder Erik Brander for yderligere spørgsmål på mail: eribr@regionsjaelland.dk eller på tlf.: 20 53 78 77.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
09.08.17
Opdateret
10.08.17
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Produktion, Forskning og Innovation (PFI)
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tilmeld dig nyhedsbrevet for Forskning

Tilmeld dig nyhedsbrevet for Innovation

Følg os på Facebook, LinkedIn og Twitter.
 

 Fakta om projektet

 

Health-CAT er et grænseoverskridende projekt med partnere fra Region Sjælland, Region Syddanmark og Nordtyskland (Interreg 5a Deutschland-Danmark).

 

Projektet løber fra den 1. februar til den 31. januar 2020.

 

Health-CAT er finansieret med 1,7 mio. EUR fra EU og har et samlet budget på ca. 2,8 mio. EUR.