Søg
 

Afsluttede projekter

Herunder finder du vores seneste afsluttede innovationsprojekter (2016 og frem). Du finder også en oversigt over vores afsluttede projekter til og med 2015.

Dysfagi

Synkebesvær - også kaldet dysfagi - er et udbredt, men overset problem mange steder - også i Region Sjælland. Det vil et nyt innovativt e-læringsprogram ændre på.

Håndfrit bad

Et toilet og bademodul med håndfri betjening skal minimere smitte mellem brugere af toilet og bad på danske sygehuse. Samtidig skal det være lettere og hurtigere at gøre rent.

App til hjertesvigtspatienter

Projekt Hjertesvigt app er første prototype på en app, der støtter hjertesvigtspatienter til at holde øje med og reagere på vægtstigninger.

Mobilløsning til patienter i Dialektisk Adfærdsterapi

Ny app skal hjælpe psykisk syge patienter med personlighedsforstyrrelser til at få en bedre hverdag. Patienterne får gennem app'en en større indsigt i egen behandling igennem selvmonitorering og tidlige advarselstegn om egen sindstilstand.

Trænings app - sammenhængende patientforløb med velfærdsteknologi på tværs af sektorerne

Ny trænings app skal skabe bedre sammenhæng i patientforløb i sektorovergangen mellem region og kommune og forbedre det tværsektorielle arbejde.

Oversigt over afsluttede projekter til og med 2015

Oversigt over afsluttede innovationsprojekter i PFI til og med 2015. Projekterne er opstillet efter strategien for sundhedsinnovation i Region Sjælland.

Oprettet
10.11.15
Opdateret
07.10.16
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Produktion, Forskning og Innovation (PFI)
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
57875283
Tilmeld dig nyhedsbrevet for Forskning

Tilmeld dig nyhedsbrevet for Innovation

​Følg os på Facebook, LinkedIn og Twitter.