Søg
 

Håndfrit bad

Et toilet og bademodul med håndfri betjening skal minimere smitte mellem brugere af toilet og bad på danske sygehuse. Samtidig skal det være lettere og hurtigere at gøre rent.


Sygehuserhvervede infektioner er et problem på de danske sygehuse, og i værste tilfælde dør patienten af infektionen.

Brugen af toilet og bad er en central smittekilde, og derfor dette projekt, hvor der er udviklet et nyt toilet og bad med det formål at kunne mindske smitterisikoen på landets sygehuse samt gøre det hurtigere og lettere at gøre rent.

Brugerne nudges til korrekt adfærd
Via en række intelligente systemer skal brugerne guides eller nudges til den rigtige hygiejniske adfærd. Brugerne mindes om at vaske hænder, at bruge sæbe og vand i den rigtige rækkefølge, at bruge lang nok tid på at vaske hænderne og at spritte af, efter hænderne er tørret af.

Næsten al betjening sker via sensorer. Dette gælder også døren, der åbnes og lukkes via en sensor. Brugerne låser døren, skylder ud i toilettet, tænder for vandet og får sæbe samt sprit ved at holde hånden foran en sensor. Det minimerer antallet af berøringer under et toiletbesøg og forhindrer, at eventuel smitte overføres fra én bruger til overflader og derfra til den næste bruger.

Knock down elementer
Hele prototypen er opbygget af præfabrikerede såkaldte knock down elementer. Meningen er, at det skal være nemt og hurtigt at ”samle” hele installationen på stedet og tilslutte vand og afløb, uden byggerod og uden at forstyrre hverdagen på sygehuset.

Prototype i brugertest
Virksomheden Nobak er lead på projektet og har sammen med de øvrige partnere udviklet en prototype.
Prototypen er blevet brugertestet på Slagelse Sygehus, hvor den har været installeret i nærheden af fysioterapien. Både patienter, pårørende og medarbejdere har kunnet bruge det håndfrie bad og har haft mulighed for at give input og komme med idéer til hvilke krav, fremtidens baderum skal opfylde for at mindske smittespredning mest muligt.

Den videre udvikling
Resultaterne fra brugerundersøgelsen på Slagelse Sygehus er blevet opsamlet i en rapport, som nu skal bruges til den videre udvikling af baderummet. Rapporten præsenterer en række anbefalinger og forbedringsforslag til den videre markedsmodning og udvikling af baderummet. Blandt andet ses der et stort potentiale i anvendelse og udvikling af nudging elementerne.

Se og download rapporten øverst i højre kolonne.

Ønsker du at vide mere, så er du velkommen til at kontakte projektleder Søren Tvilsted på mail sotv@regionsjaelland.dk eller på tlf.: 21 51 90 69.

Projektet løb frem til 30.06.2016.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
12.11.15
Opdateret
31.07.17
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Data og udviklingsstøtte
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
57875283
 

 Rapport

 
​Resultaterne fra brugerundersøgelsen på Slagelse Sygehus er blevet opsamlet i rapport
 

 Film om det håndfrie bad og toilet

 
 

 Fakta om projektet

 
Udviklingen af det håndfrie bad er foregået i et offentlig-privat innovationssamarbejde (OPI) finansieret af Markedsmodningsfonden.
 
Markedsmodningsfonden bevilgede i 2014 10,9 mio. kr. til udviklingen af det håndfrie baderum.

Bag OPI-projektet står en bred partnerskabskreds af offentlige og private partnere:

• Nobak
• Syddansk Sundhedsinnovation
• Circle consult
• Grohe
• Sunservice
• Philips
• CPHsoft
• Clemmens & CO
• Badmodul
• Odense Universitetshospital
• Region Sjælland
• Produktion, Forskning og Innovation i Region Sjælland