Søg
 

Dysfagi

I Region Sjælland har man arbejdet på et innovativt e-læringsprogram for at hjælpe borgere med synkebesvær  - også kaldet dysfagi.

​Det estimeres, at over 22.000 borgere i Region Sjælland har synkebesvær, og det er især udbredt blandt ældre, hvor det anslås, at mellem 60-90 % af alle plejehjemsbeboere har synkebesvær.

Det er et problem, der gør, at borgeren ofte fejlsynker mad og væske til luftrøret, og følgerne kan være kvælning, gentagne lungebetændelser, underernæring og dehydrering. Mange borgere ender med at blive indlagt op til flere gange, og i værste tilfælde ender med at dø af ovenstående følger af synkebesvær.

Sundhedspersonalet bliver klædt på
Til trods for at synkebesvær er udbredt i befolkningen, mangler sundhedspersonalet viden om området. Derfor har parterne i dette OPI-projekt samarbejdet om at udvikle et e-læringsprogram, som gør sundhedspersonalet på sygehuse og i kommuner i stand til at identificere og hjælpe borgere/patienter med synkebesvær.

Brugerinddragelse optimerer e-læringsprogrammet

I løbet af 2015 udvikledes en prototype af e-læringsprogrammet, som blev endeligt testet i efteråret 2015. Ud over en gennemgang af det faglige indhold, fokuserede testene af E-læringsprogrammet på brugervenligheden. Ønsket var at se på brugerens oplevelse og behov, for derved at kunne give dem den optimale læring og det bedste udbytte af programmet fremover.

Prototypen blev i alt testet af 14 udvalgte testpersoner i Region Sjælland (Holbæk Sygehus) samt tilknyttede kommuner (Køge, Roskilde, Slagelse). Testpersonerne havde primært en faglig baggrund som enten sygeplejerske, social og sundhedsassistent eller –hjælper og har en hverdag, der gør, at de har sandsynlighed for at komme i kontakt med patienter eller borgere med dysfagi.

Udbredelse af e-læring
Der har været en flot opbakning omkring projektet, og der er blevet samlet op på alle brugertestene i denne afsluttende rapport. Rapporten beskriver en stor tilfredshed med kurset, hvor testpersonerne på kort tid oplevede at få relevant og nyttig viden om emnet, der er let anvendeligt i hverdagen.

OPI-projektet opfattes som en succes, og resultaterne fra e-læringsprogrammet er blevet præsenteret i forskellige regionale fora. Til det formål er der bl.a. udviklet en kort film, der fortæller om dysfagi, hvorfor det er så vigtigt at have fokus på og hvad E-læringskurset bidrager med.  

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
12.11.15
Opdateret
21.03.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Data og udviklingsstøtte
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
57875283
 

 Om e-læringskurset

 
 

 Fakta om projektet

 
Samarbejdspartnere
Reumatologisk Afdeling, Ergo/Fysioterapien Køge og Roskilde sygehuse, Køge kommune, Roskilde Kommune og Virksomheden Kvalicare
 
Projektet er en del af OPI-platformen.