Søg
 

App til hjertesvigtspatienter

Projekt Hjertesvigt app er første prototype på en app, der støtter hjertesvigtspatienter til at holde øje med og reagere på vægtstigninger.

App’en er et vigtigt og enkelt redskab til patienterne. Den giver patienterne en daglig påmindelse om at huske at veje sig. Samtidig fortæller app’en patienterne, hvordan de skal forholde sig til den daglig vægt og giver dem en oversigt over vægtforandringerne over tid.

Brugbart værktøj til patienter
I efteråret 2015 blev app’ens brugervenlighed testet af en gruppe patienter og pårørende tilknyttet Næstved Sygehus og ambulatorie. Formålet var at se på app’ens egnethed som værktøj, og som motiverende redskab for patienterne til at have øget fokus på deres daglige vejninger.

App’en er udviklet i et givende samarbejde med patienter, pårørende og klinisk personale på hjerteafsnittet og ambulatorie på Næstved Sygehus, samt en privat virksomhed - Daman. Med prototype app’en er det blandt andet lykkedes at bekræfte app’en som brugbart værktøj til patientgruppen.

Afsluttende rapport og det videre forløb
I forbindelse med projektets afslutning er der blevet udarbejdet en rapport, der forholder sig kritisk til både udviklingsproces og app’ens brugervenlighed. Rapporten påpeger potentialer og forbedringsmuligheder, som kan videreudvikle app’en yderligere.

I videreudvikling af er det naturligt at arbejde videre med er motivation, og se på hvordan kan app’en motivere patienterne til at reagere på vægtforandringer og hvordan app’ens potentiale som motiverende værktøj udnyttes bedst muligt.

Baggrunden for projektet
Danmark er der mellem 60.000 til 100.000 mennesker, der har hjertesvigt. Hjertesvigt er en tilstand, hvor hjertemuskulaturen er svækket og derved ikke har den optimale kapacitet til at pumpe blodet rundt i kroppen. Hvis en væskeophobning ikke opdages og reageres på i tide, fører den til indlæggelse, hvor patienten skal afvandes, mens saltbalance og organfunktioner skal monitoreres.

I Region Sjælland var der i år 2015 1943 indlæggelsesforløb af hjertesvigts patienter. Indlæggelsesforløbende varede i gennemsnit 5,3 dag.

Hjertesvigt er en tilstand, hvor hjertemuskulaturen er svækket og derved ikke har den optimale kapacitet til at pumpe blodet rundt i kroppen. Det betyder blandt andet, at hjertesvigtspatienterne kan opleve ophobning af vand i kroppen og dermed kan deres vægt stige med op til 1-1,5 kg på et døgn.

Når patienterne holder øje med daglige vægtforandringer og reagerer på dem i tide, kan indlæggelser, hvor patienten får drænet væske fra kroppen, forkortes og undgås. Dette er til gavn for både patienter og sygehuse.

Idéen til projektet er startet hos Britta Lynge Remontiussen og Signe Olsen, begge sygeplejerskerne ved Hjertemedicinsk Afdeling på Næstved Sygehus. På et kursus i sundhedsinnovation udviklede ideen om en app til hjertesvigtspatienter sig.Projektet løb frem fra 1.7.2015 til 31.3.2016.

Vil du vide mere om projektet, kan du kontakte projektleder Mette Solgaard Frøst på msof@regionsjaelland.dk.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
12.11.15
Opdateret
06.11.17
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Produktion, Forskning og Innovation (PFI)
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
57875283
 

 Rapport

 

​Læs her den afsluttende rapport for projektet.