Søg
 

Aktiv Patientstøtte

Aktiv Patientstøtte er et forskningsprojekt, hvis overordnede formål har været at styrke borgerens egenomsorg og livskvalitet.

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/v.ihtml/player.html?source=share&photo%5fid=17198961">

Om forskningsprojektet

I Aktiv Patientstøtte har borgere deltaget i et individuelt støtteforløb tilpasset deres ønsker og behov. Støtteforløbet har varet omkring seks til ni måneder. I samtalerne med sygeplejersken har borgerne efterspurgt rådgivning og ny viden om den eller de sygdomme, der har udfordret deres hverdag. 

Målet med samtalerne har været, at borgerne styrkes i at mestre et liv med sygdom. Der har også været fokus på at give borgerne nye redskaber til at navigere i et til tider komplekst sundhedssystem med mange sundhedskontakter.

Forskningsprojektets overordnede formål har været at øge egenomsorgen og livskvaliteten hos borgeren, og derigennem at mindske risikoen for akutte og forebyggelige indlæggelser.

​Støtteforløbet tager afsæt i en helhedsorienteret tilgang. Den nære og personlige relation mellem borger og sygeplejerske vægtes højt. Alle støtteforløb er indledt med en fysisk samtale. De følgende samtaler er foregået via telefon, og hyppigheden er tilpasset løbende efter den enkelte borgers behov, ønsker og situation.
 
Sygeplejerskerne i Aktiv Patientstøtte er specialuddannede, og de har sideløbende med forskningsprojektet udvilket deres kompetencer blandt andet inden for kommunikation.   
 
 

Målgruppe 

Borgere med en øget risiko for indlæggelser og genindlæggelser er blevet særligt udvalgt og inviteret til at få et individuelt støtteforløb. Disse borgere er identificeret på baggrund af et dataudtræk fra patientregistre. Dette gør det muligt at tilbyde et forløb til de borgere, der har størst behov for støtte og sparring. 

Aktiv Patientstøtte i dag

Få mere viden om, hvordan det går med Aktiv Patientstøtte​ i dag. 
 

Relevante links

Få mere viden og nye værktøjer til at imødegå hverdagen med en kronisk sygdom på Helbredsprofilen.dk. På hjemmesiden kan du også se film om at leve med en kronisk eller længerevarende sygdom. Filmene skildrer erfaringer fra personer, der lever med sygdommen, deres pårørende og fagfolk.
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
04.11.14
Opdateret
14.04.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Aktiv Patientstøtte
Det nære sundhedsvæsen
Alléen 15

4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 40
 

 

Hvis din  e-mail indeholder personfølsomme data, herunder dit CPR-nummer SKAL den sendes via Digital Post. 
Vi bestræber os på at besvare din e-mail indenfor tre hverdage.

 

 Fakta

 

​1 procent af borgerne står for 30 procent af sundhedsudgifterne i Region Sjælland.

 

Projektet har omfattet alle kommuner i Region Sjælland.

 
Specialuddannede sygeplejersker er tilknyttet projektet.

Sygeplejerskerne sidder i:
  • Sorø
  • Næstved
  • Holdbæk 
  • Maribo