Søg
 

Aktiv Patientstøtte

Forskningsprojektet Aktiv Patientstøtte giver målrettet og individuel støtte til udvalgte borgere med kronisk- og multisygdom og/eller borgere med hyppig kontakt til sundhedsvæsenet.

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/v.ihtml/player.html?source=share&photo%5fid=17198961">

Om projektet

I Aktiv Patientstøtte indgår borgerne i et støtteforløb, som er tilpasset deres ønsker og behov. Gennem et forløb på ca. 6-9 måneder får borgerne rådgivning og viden om deres sygdomme af specialuddannede sygeplejersker, og de styrkes i at mestre et liv med sygdom samt lærer at navigere i et til tider komplekst sundhedssystem med mange sundhedskontakter.

 
Det overordnede formål er at øge
livskvaliteten og nedbringe sundhedsudgifterne for disse borgere.

 
​Støtteforløbet baserer sig på en helhedsorienteret tilgang. Den nære og personlige relation mellem borger og sygeplejerske bliver vægtet højt. Derfor indleder vi støtteforløbet med en fysisk samtale. De følgende samtaler foregår via telefon, og hyppigheden er tilpasset efter borgerens behov, ønsker og situation.
 
Projektet forløber indtil slutningen af 2019.
 
 

Målgruppe 

Der foregår en særlig udvælgelse af borgere, som bliver inviteret til et individuelt støtteforløb. Dette er borgere med en øget risiko for indlæggelser og genindlæggelser. ​

 
Vi identificerer borgerne på baggrund af et dataudtræk fra patientregistre ud fra tidligere sundhedsforbrug som eksempelvis indlæggelser, sengedage og diagnoser. Dette gør det muligt at tilbyde et forløb til de borgere, der har størst behov for støtte og sparring. 
 

Forskning

Borgerne, der deltager i Aktiv Patientstøtte, modtager enten et støtteforløb eller kommer i en kontrolgruppe via et tilfældighedsprincip. 

 

Begge grupper er lige vigtige for at undersøge, om et støtteforløb, som supplement til allerede eksisterende behandlingstilbud, gør en forskel, hvad angår livskvalitet og nedbringelse af sundhedsudgifter.​

 
 

Relevante links

Få mere viden og nye værktøjer til at imødegå hverdagen med en kronisk sygdom på Helbredsprofilen.dk. På hjemmesiden kan du også se film om at leve med en kronisk eller længerevarende sygdom. Filmene skildrer erfaringer fra personer der lever med sygdommen, deres pårørende og fagfolk.
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
04.11.14
Opdateret
13.01.20
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Det nære sundhedsvæsen
Aktiv Patientstøtte
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 40
Hvis din e-mail indeholder personfølsomme data, herunder dit CPR-nummer SKAL den sendes via Digital Post.

Vi bestræber os på at besvare din e-mail indenfor tre hverdage.
 

 Fakta

 

​1 procent af borgerne står for 30 procent af sundhedsudgifterne i Region Sjælland.

 

Projektet finder sted i alle kommuner i Region Sjælland.

 
Specialuddannede sygeplejersker er tilknyttet projektet.
 
Sygeplejerskerne sidder i:
  • Regionshuset i Sorø
  • Plejecenter Stevnshøj i Store Heddinge
  • Psykiatrien i Vordingborg
  • Maribo Sundhedscenter