Søg
 

Specialtandpleje

Specialtandplejen er et specialiseret tandplejetilbud til personer, der på grund af psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

Specialtandplejen er et specialiseret tandplejetilbud til personer, der pga. psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud hos praktiserende tandlæger eller i den kommunale børne- og ungdomstandpleje og omsorgstandplejen.

​Hvilke patienter kan benytte specialtandplejen?

Målgruppen for specialtandpleje er personer med betydelig og varig nedsat funktionsevne f. eks. som følge af sindslidelse, udviklingshæmning, autisme, cerebral parese eller hjerneskade. Personer med svære somatiske sygdomme kan ligeledes have svært ved at medvirke til almindelig tandbehandling og kan derfor også modtage tilbuddet. Specialtandplejen behandler såvel børn som voksne.

Henvisning

Hvem kan henvise til specialtandplejen, og hvortil sendes henvisningen?

Fagpersoner, der har jævnlig kontakt med patienten og kendskab til dennes funktionsnedsættelse, kan henvise patienten til kommunal specialtandpleje. Henviser kan eksempelvis være tandlæge, egen læge, eller sygepleje- eller pædagogisk personale.

Henvisningen skal sendes til patientens bopælskommune.

Herefter tager bopælskommunen stilling til, om behandlingsopgaven skal videregives til den Regionale specialtandpleje.

For personer med ophold i botilbud oprettet i henhold til serviceloven, personer indlagt på psykiatriske hospitalsafdelinger samt personer tilknyttet distriktspsykiatriske ordninger kan der dog henvises direkte til den regionale specialtandpleje for akut nødbehandling

Skal patienten betale for specialtandpleje?

Bopælskommunen finansierer behandling i specialtandplejen uanset om denne tilbydes på kommunens eller regionens specialtandplejeklinikker. Kommunen har dog mulighed for at opkræve en medbetaling fra patienten, dog maksimalt 2.075 kr. pr. år (2022). Egenbetalingen er ens for kommunal og  regional specialtandpleje.

Hvad siger Sundhedsloven om specialtandpleje?

Bestemmelserne om specialtandpleje er beskrevet i Sundhedslovens § 133 og tilhørende vejledning (pdf).

Bopælskommunerne har ansvaret for, at relevante borgere i målgruppen for specialtandpleje informeres om det nye tandplejetilbud. Kommunen kan vælge at give behandlingstilbuddet på kommunale tandklinikker (kommunal specialtandpleje) eller viderehenvise patienten til den regionale specialtandpleje. De fleste kommuner i Region Sjælland, undtagen Roskilde, har valgt at købe behandlingspladser i den regionale specialtandpleje til de patienter, som har det mest specialiserede tandplejebehov.

Henvisningsskema til specia​ltandpleje 
Helbredsskema til brug for tandbehandling

Tandbehandling i narkose

Der udføres behandlinger i narkose på

  • Slagelse Sygehus

Der kan henvises til specielle enkeltopgaver. Henvisningen skal altid sendes til bopælskommunen​​.

Link til:

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
16.12.11
Opdateret
25.05.22
Link til denne side:
Andre sider under Specialtandpleje
 

 Kontakt

 
Region Sjællands Tandpleje
Ringstedgade 61
Indgang 33/33A(elevator)
4700 Næstved
Tlf: 58 52 49 88
EAN: 579 800 20 30 228

CVR: 2919 0658

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk