Søg
 

Regionstandplejens opgaver

Regionstandplejen tilbyder tandpleje til børn og unge med særlige behov.

Hvem behandler vi?

Målgruppen for Regionstandplejen er hovedsagelig børn og unge med manglende anlæg af tænder (dental aplasi, hypodonti), mineraliseringsforstyrrelser eller andre tanddannelsesforstyrrelser samt personer med ulykkesbetinget tab af tænder eller andre odontologiske lidelser, hvor manglende behandling vil medføre varig funktionsnedsættelse. 

Regionstandplejens opgaver er, at:

  • Tilbyde konsultativ assistance i forbindelse med henvisninger fra Børne- og ungdoms-tandplejen.
  • Foretage undersøgelser og behandlingsplanlægning i specialiseret odontologisk team for henviste patienter med behov for odontologisk specialbehandling.
  • Koordinere/foretage behandling af særligt vanskelige tilfælde henvist fra Børne- og ungdomstandplejen, hvor behandling kræver et nært samarbejde mellem de forskellige dele af det odontologiske specialteam (pædodonti, ortodonti, protetik, kirurgi).
  • Foranledige/foretage behandling af patienter, hvor den endelige behandling (f.eks. implantatbehandling) først kan færdiggøres, når patienten har afsluttet vækst. Behandlingen sker i henhold til den behandlingsplan, der er lagt i samarbejde mellem behandlende/henvisende tandlæge og Regionstandplejen.
  • Foranledige henvisning af​ børn og unge med behov for højt specialiseret behandling til de odontologiske landsdels- og videncentre.
  • Foretage kvalitetssikring og videnopsamling for området. 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
19.12.11
Opdateret
11.08.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Region Sjællands Tandpleje
Ringstedgade 61
Indgang 33/33A(elevator)
4700 Næstved
Tlf: 58 52 49 88
EAN: 579 800 20 30 228

CVR: 2919 0658

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk