Søg
 

Information til patienter

Vigtig information til patienter i Regionstandplejen.

Afslået tilbud om tandregulering                                              

Det fremgår af Bekendtgørelse om tandpleje kap. 5.1.2, at afslår/afbryder patienten en tandreguleringsbehandling på det for behandlingen gunstigste tidspunkt, kan patienten ikke senere rejse krav om fornyet behandling. Formuleringen var også en del af teksten i Sundhedsstyrelsen retningslinier (Tandregulering - service og organisation), der vedrører den kommunale Børne- og ungdomstandpleje.Tilbud i RT er i udgangspunkt betinget af at nødvendig tandreguleringsbehandling er gennemført i kommunalt regi og godkendt af RT.

Vedligeholdelse

Den enkelte patient skal varetage de økonomiske forpligtelser  i forbindelse med vedligeholdelse af tandsæt og eventuelle tanderstatninger efter endt behandling i Regionstandplejen. Patienten skal være informeret om, at det er en engangsbevilling, hvilket betyder, at de følges i en 5-årig periode, for kontrol af de i Regionstandplejen udførte behandlinger, hvorefter patienten ikke kan få genoptaget behandlingen og få denne finansieret af Regionen.

Kontrolforløb

Patienten skal tilkendegive, at han/hun er indforstået med regelmæssige kontrolbesøg hos tandlægen og i Regionstandplejen umiddelbart efter afsluttet behandling, samt efter 3 og 5 år.

Patienten skal informeres om, at overholder han/hun ikke disse kontrolbesøg, kan Regionstandplejen​​ ikke i fornødent omfang intervenere ved behov for stabiliserende tiltag.

Udeblivelse

Såfremt en patient udebliver fra visitation uden gyldig dokumenteret årsag returneres henvisningen med oplysning om, at såfremt det optimale tidspunkt for behandling er forpasset ved genhenvisning ophører patientens muligheder for at komme i behandling i Regionstandplejen. Er patienten indskrevet til behandling i Regionstandplejen og udebliver uden gyldig dokumenteret årsag kan behandlingen afbrydes.

Flytning

Det påhviler den enkelte patient eller dennes værge at meddele flytning til Regionstandplejen i fraflytningsregionen. Regionstandplejen i fraflytningsregionen informerer Regionstandplejen i tilflytningsregionen ved tilsendelse af journalmateriale.

Kvalitetssikring

I henhold til Sundhedsstyrelsens Vejledning 2 kap. 5.4 bør kvalitetssikring og videnopsamling finde sted, således at det igennem systematisk dokumentation er muligt at dokumentere resultater og videreudvikle behandlingsmetoder.

Patienter, der får foretaget kirurgisk og/eller protetisk behandling betalt af regionerne indkaldes til kontrol i Regionstandplejen umiddelbart efter afsluttet behandling, samt 1, 3 og 5 år efter afsluttet behandling, hvor der foretages systematisk opsamling af kvalitetsdata.

Odontologisk landsdels- og videncenter

Patienter med behov for et højt specialiseret behandlingstilbud kan efter visitation af det regionale​​ odontologiske specialteam henvises til Landsdels- og videncentret, jævnfør Sundhedsstyrelsens Vejledning  kap. 6.3.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
19.12.11
Opdateret
30.06.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Region Sjællands Tandpleje
Ringstedgade 61
Indgang 33/33A(elevator)
4700 Næstved
Tlf: 58 52 49 88
EAN: 579 800 20 30 228

CVR: 2919 0658

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk

 

 Se også...