Søg
 

Information til patienter

Vigtig information til patienter i Regionstandplejen.

1. Afslået tilbud om tandregulering                                              

Det fremgår af Bekendtgørelse om tandpleje kap. 5.1.2, at afslår/afbryder patienten en tandreguleringsbehandling på det for behandlingen gunstigste tidspunkt, kan patienten ikke senere rejse krav om behandling. Formuleringen var også en del af teksten i Sund-hedsstyrelsen retningslinier (Tandregulering - service og organisation), der vedrører den kommunale Børne- og ungdomstandpleje.

2. Vedligeholdelse

Den enkelte patient skal varetage de økonomiske forpligtelser  i forbindelse med vedligeholdelse af tandsæt og eventuelle tanderstatninger efter endt behandling i Regionstandplejen. Patienten skal være informeret om, at det er en engangsbevilling, hvilket betyder, at når den 5-årige garantiperiode udløber, kan patienten ikke få genoptaget behandlingen og få denne finansieret af Regionen.

3. Garanti

Der skal informeres om ovennævnte garanti på 5 år. Patienten skal tilkendegive, at han/hun er indforstået med regelmæssige kontrolbesøg hos tandlægen og i Regions-tandplejen umiddelbart efter afsluttet behandling, samt efter 3 og 5 år.

Patienten skal informeres om, at overholder han/hun ikke disse kontrolbesøg, bortfalder garantien.

4. Udeblivelse

Såfremt en patient udebliver fra visitation uden gyldig dokumenteret årsag returneres henvisningen med oplysning om, at såfremt det optimale tidspunkt for behandling er forpasset ved genhenvisning ophører patientens muligheder for at komme i behandling i Regionstandplejen. Er patienten indskrevet til behandling i Regionstandplejen og udebliver uden gyldig dokumenteret årsag kan behandlingen afbrydes.

5. Flytning

Det påhviler den enkelte patient eller dennes værge at meddele flytning til Regionstandplejen i fraflytningsregionen. Regionstandplejen i fraflytningsregionen informerer Regionstandplejen i tilflytningsregionen ved tilsendelse af journalmateriale.

Kvalitetssikring

I henhold til Sundhedsstyrelsens Vejledning2 kap. 5.4 bør kvalitetssikring og videnopsamling finde sted, således at det igennem systematisk dokumentation er muligt at dokumentere resultater og videreudvikle behandlingsmetoder.

Patienter, der får foretaget kirurgisk og/eller protetisk behandling betalt af regionerne indkaldes til kontrol i Regionstandplejen umiddelbart efter afsluttet behandling, samt 3 og 5 år efter afsluttet behandling.

Et samarbejde mellem Regionstandplejen, Region Sjælland og Københavns Tandlægeskole er iværksat med henblik på evaluering og dokumentation af de udførte behandlinger.

Overordnede krav ved implantatbehandling:

  1. Det bør sikres, at patientens vækst er afsluttet før implantatbehandling iværksættes.
  2. Det bør sikres, at der ikke foreligger kontraindikationer for implantatbehandling.
  3. Ved implantatbehandling skal et veldokumenteret implantatsystem benyttes. Der bør som et minimum foreligge gode 5-års resultater med systemet.
  4. De behandlende tandlæger bør kunne dokumentere erfaring indenfor implantatbehandling.

Målsætninger:

  1. Ved implantatbehandling må maximalt 5% af simple implantater og maximalt 10% af komplicerede implantater være gået tabt ved 5-års undersøgelsen. Ved komplicerede implantater forstås implantater indsat i genopbygget knogle.
  2.  
  3. Frekvensen af protetiske komplikationer, der fører til omlavninger bør være mindre end 5% ved 5-års efterundersøgelsen.

Odontologisk landsdels- og videncenter

Patienter med behov for et højt specialiseret behandlingstilbud kan efter visitation af det regionale​​ odontologiske specialteam henvises til Landsdels- og videncentret, jævnfør Sundhedsstyrelsens Vejledning  kap. 6.3.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
19.12.11
Opdateret
11.03.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Region Sjællands Tandpleje
Æblehaven 2
4200 Slagelse
Tlf: 58 52 49 88
EAN: 579 800 20 30 228

CVR: 2919 0658

 

 Se også...