Søg
 

Henvisning til Regionstandplejen

Henvisninger skal ifølge Sundhedsstyrelsens anvisninger indeholde materiale, der gør en tandlæge i stand til at foretage fornøden diagnostik. Tandlægen undersøger patienten, foretager røntgenundersøgelse med videre - for eksempel vurdering af studiemodel.

Henvisninger skal indeholde

  • Henvisningsdiagnose
  • Forslag til mulig behandling (inklusive patientens indstilling til behandlingsforslaget)
  • Kopi af aktuelle røntgenbilleder
  • Kopi af tidligere journal med røntgenbilleder med videre.
  •  

Hvis der er behov for yderligere undersøgelser, vil de blive rekvireret af Regionstandplejen.

​Ved henvisning til Regionstandplejen benyttes
Regionstandplejens henvisningsblanket (doc)

som sendes til: rstand@regionsjaelland.dk


 

Visitation

De fremsendte henvisninger visiteres af det regionale odontologiske specialteam, der består af:

  • Specialtandlæge Agnete Bek, ortodonti
  • Specialtandlæge Michael With, kirurgi
  • Specialtandlæge Rannvá Caroline Matras, kirurgi
  • Tandlæge Erik Dueled, protetik

Procedure i det regionale odontologiske specialteam

Visitationen sker enten centralt eller decentralt i kommunerne, hvor der vil ​​blive arrangeret visitationsdage, hvor det regionale odontologiske specialteam undersøger den pågældende patient og udarbejder/godkender behandlingsplan. Behandlingsplanen sendes til henvisende tandlæge. Beslutning om godkendelse/bevilling eller afvisning af tilskud til protetisk behandling  sendes til  henvisende tandlæge og patienten kan se det i min sundhedsplatform. Du kan hente app´en "MINSP".​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
19.12.11
Opdateret
30.06.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Region Sjællands Tandpleje
Ringstedgade 61
Indgang 33/33A(elevator)
4700 Næstved
Tlf: 58 52 49 88
EAN: 579 800 20 30 228

CVR: 2919 0658

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk