Søg
 

Henvisning til Regionstandplejen

Henvisninger skal ifølge Sundhedsstyrelsens anvisninger indeholde materiale, der gør en tandlæge i stand til at foretage fornøden diagnostik. Tandlægen undersøger patienten, foretager røntgenundersøgelse med videre - for eksempel vurdering af studiemodel.

Henvisninger skal indeholde

 • Henvisningsdiagnose
 • Forslag til mulig behandling (inklusive patientens indstilling til behandlingsforslaget)
 • Kopi af aktuelle røntgenbilleder
 • Modeller tilslebet i okklusion
 • Kopi af tidligere journal med røntgenbilleder med videre.
 •  

Disse undersøgelser betales af  henvisende Børne- og ungdomstandpleje.

Hvis der er behov for yderligere undersøgelser, vil de blive rekvireret af Regionstandplejen.

I særlig vanskelige tilfælde kan henvisning og henvisningsmateriale fremsendes uden behandlingsforslag.

​Ved henvisning til Regionstandplejen benyttes
Regionstandplejens henvisningsblanket (doc)

Henvisning sendes til:

Region Sjællands Tandpleje
Regionstandplejen
Æblehaven 2
4200 Slagelse.


 

Visitation

De fremsendte henvisninger visiteres af det regionale odontologiske specialteam, der består af:

 • Specialtandlæge Agnete Bek, ortodonti
 • Specialtandlæge Salah Abbess, ortodonti
 • Ledende overtandlæge Michael With, kirurgi
 • Specialtandlæge Rannvá Caroline Matras, kirurgi
 • Tandlæge Jakob Lempert, protetik

Procedure i det regionale odontologiske specialteam

Størstedelen af henvisningerne kan behandles ud fra det fremsendte materiale.

For patienter, hos hvem behandlingsbehovet er af et sådan omfang, at det kræver personligt frem-møde, vil der blive arrangeret visitationsdage, hvor det regionale odontologiske specialteam under-søger den pågældende patient og udarbejder/godkender behandlingsplan. Behandlingsplanen sendes til henvisende tandlæge. Beslutning om godkendelse/bevilling eller afvisning af tilskud til protetisk behandling  sendes ud over til  henvisende tandlæge også til den henviste patient.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
19.12.11
Opdateret
22.06.20
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Region Sjællands Tandpleje
Æblehaven 2
4200 Slagelse
Tlf: 58 52 49 88
EAN: 579 800 20 30 228

CVR: 2919 0658