Søg
 

Hvad betyder navne for en undersøgelse ?

Gennemgang af de forskellige undersøgelser

Diagnostisk Grundundersøgelse:

bruges første gang tandlægen ser dig. Meningen med undersøgelsen er - som navnet antyder - at tandlægen efter endt grundlæggende undersøgelse kan stille sine diagnoser. Han eller hun har dannet sig et totalt billede af, hvordan dine tænder, tandkød, slimhinder, tunge og kæber ser ud og fungerer. Tandlægen ved, om der er sygdomme, der skal behandles. Om hvilke risikofaktorer, der spiller ind. Hvilke forhold, der kan og bør ændres fremadrettet for at du kan få sunde forhold i munden igen. Hvordan de opståede skader kan repareres. Lægge en plan for dette og forklare dig, hvad der bør ske, hvordan, hvornår og hvorfor. Hvad der kræves af dig - og hvad det koster. På baggrund af ovenstående og på basis af sin samlede vurdering af dig, din mundhygiejne og din evne og vilje til at leve et sundt liv og udføre en effektiv mundhygiejne, placerer tandlægen dig i enten den grønne, den gule eller den røde boks. Det har betydning for, hvornår du igen skal have et regelmæssigt tandeftersyn.

Der skal dog gå mindst 12 måneder, før det må udføres. Er der aktuel sygdomsbehandling i forløbet, vil man ofte blive indkaldt til en fokuseret undersøgelse, hvor effekten af den udførte behandling kontrolleres.

Diagnostisk Grundundersøgelse kan også udføres af klinikkens tandplejer.

Diagnostisk Grundundersøgelse for unge:

Indholdet af undersøgelsen er den samme som ovenstående. Samme kriterier.

Gives til personer, der er mellem 18 og 26 år.

Udvidet Diagnostisk Grundundersøgelse:

Undersøgelse dækker over samme ydelsesbeskrivelser som ovenstående. Forskellen ligger alene i en forventet større kompleksitet i sygdomsbilledet forårsaget af andre sygdomme i kroppen, der også ændrer forholdene i mundhulen. Undersøgelsen benyttes også i de tilfælde, hvor patienten pludselig udviser stor sygdomsaktivitet som følge af særlige generelle eller lokale sygdomsforhold.

Udvidet diagnostisk grundundersøgelse må kun udføres af tandlæger.

Statusundersøgelse:

1. gang du kom på klinikken, udførte tandlægen eller tandplejeren en Diagnostisk Grundundersøgelse. Det betyder, at tandlægen har kortlagt alle forhold af betydning i din mund, taget stilling til, om der er risikofaktorer på spil, som har betydning for udvikling af sygdom, samt bestemt, hvilken farvekode du som patient skal have. Med Statusundersøgelsen følger tandlægen op på sine tidligere fund, overvejelser og risikofaktorer og gør status over din øjeblikkelige tilstand. Den diagnostiske grundundersøgelse fastlægger dit niveau. Statusundersøgelsen kontrollerer, hvordan det er gået dig siden sidst og gør status.

I forbindelse med statusundersøgelsen foretager tandlægen eller tandplejeren de samme undersøgelser, som ved den diagnostiske grundundersøgelse. Du bliver inddraget og får alle fund forelagt, samt hvilke løsninger der skal til for at afhjælpe eventuelle problemer. Afslutningsvis kommer din tandlæge eller tandplejer med sin anbefaling af, hvornår du igen skal komme til dit regelmæssige tandeftersyn. Desuden fastsættes din farvekode, der godt kan være ændret i forhold til sidst.

Ny statusundersøgelse udføres tidligst efter 12 måneder. Er der aktuel sygdomsbehandling i forløbet, vil man ofte blive indkaldt til en ‘fokuseret undersøgelse’, hvor effekten af den netop udførte behandling kontrolleres.

Parodontal undersøgelse og diagnostik:

Ydelsen anvendes, når der i forbindelse med en af ovenstående undersøgelser konstateres paradentose omkring mindst 2 tænder, hvor der også ses blødning og/eller pusflod fra tandkødslommerne. Tandlægen eller tandplejeren måler dybden på alle tandkødslommer og noterer det i et specielt diagram, et såkaldt pochediagram. Her aftegnes også tandkødets højde på tanden, om tænderne er løsnede eller har flyttet sig, og om der er blødning og/eller pusflod. Et omfattende diagram og registreringsarbejde.

På baggrund af dette er tandlægen eller tandplejeren i stand til at stille de relevante diagnoser, lægge og forelægge en behandlingsplan for dig og give et bud på prognosen for behandlingen.

Ydelsen ‘Parodontal undersøgelse og diagnostik’ indeholder ikke et behandlingselement. Det afregnes gennem særskilte ydelser og varierer naturligvis alt efter undersøgelsens fund og af sygdommens alvor.

Fokuseret Undersøgelse:

En fokuseret undersøgelse er en kontrolundersøgelse af et eller flere aktuelle sygdomsproblem(er), som blev konstateret i forbindelse med en af de tidligere nævnte undersøgelser. Tandlægen eller tandplejeren har kun opmærksomheden rettet mod det aktuelle problem. Har behandlingen hjulpet? Skal behandlingen gentages? Skal mundhygiejnen justeres? Skal din levemåde ændres? Det er et led i de overvejelser, som din behandler gør sig. Desuden ajourføres diagnostik og behandlingsplanlægning.

En fokuseret undersøgelse vil typisk finde sted 3-6 måneder efter den ‘store’ undersøgelse. En fokuseret undersøgelse kan gentages, inden du indkaldes til den regelmæssige undersøgelse. Hvornår det sker, planlægges ud fra resultatet af din fokuserede undersøgelse.

VIGTIGT!

Hvis du af en eller anden grund ikke føler dig tryg ved ikke at modtage en undersøgelse hvert halve år, som du måske tidligere har været vant til, så står det dig naturligvis frit for at få en sådan foretaget. Det er dit eget helt frie valg og noget, som du altid kan aftale med din tandlæge.

Du skal dog i den forbindelse være opmærksom på, at du ikke modtager overenskomstmæssigt tilskud til undersøgelsen! Din tandlæge fastsætter selv prisen.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
27.03.15
Opdateret
08.10.19
Link til denne side:
Andre sider under Undersøgelsesformer og farvekoder
 

 Kontakt

 
Region Sjællands Tandpleje
Ringstedgade 61
Indgang 33/33A(elevator)
4700 Næstved
Tlf: 58 52 49 88
EAN: 579 800 20 30 228

CVR: 2919 0658

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk