Søg
 

Koordinationsudvalget for tandpleje

 

Koordinationsudvalget for tandpleje i Region Sjælland

Lovgrundlaget for koordinationsudvalget findes i ”Bekendtgørelse om
tandpleje”. Herunder uddrag fra bekendtgørelsen:
 
Regionsrådet og kommunalbestyrelserne skal sikre en koordination af den kommunale tandpleje, den regionale tandpleje og tandplejen i privat praksis
Koordinationsudvalget skal sammensættes, så det repræsenterer de
forskellige interesser, der er på tandplejeområdet
 

Koordinationsudvalget har bl.a. til opgave:

 1. At sikre en hensigtsmæssig sammenhæng og koordinering mellem
  den kommunale tandpleje, praksistandplejen og den regionale
  tandpleje
 2. At sikre, at der etableres effektive overførselsprocedurer mellem
  børne- og ungdomstandplejen, omsorgstandplejen og praksistand-
  plejen samt medvirke til at fastholde de unge og ældre med nedsat
  fysisk og psykisk funktionsevne i en regelmæssig tandplejeadfærd
 3. At sikre, at der er udarbejdet aftaler mellem kommunerne i regionen og
  regionen om behandling af patienter, der tilhører den kommunale
  tandpleje, men som får behov for få udført behandling i generel
  anæstesi i sygehusregi
 4. At sikre, at der etableres vagtordninger i det geografiske område,
  regionen dækker, til ydelse af fornøden tandlægehjælp uden for
  sædvanlig behandlingstid
 

Møder i 2022

23. februar 2022 - aflyst
22. marts 2022 - se referat
25. maj 2022 - aflyst
31. august 2022 - aflyst
16. november 2022​ - se referat

 

Møder i 2021

23. februar 2021 - se referat
17. maj 2021 - se referat
1. juli 2021 (ekstraordinært) - se referat
25. august 2021 - se referat
18. november 2021 
 

Møder i 2020

10. november - se referat
20. august - se referat
28. maj - aflyst
20. februar  - se referat
 

Møder i 2019

7. november – se referat
15. august – aflyst
4. april – aflyst
24. januar – se referat
 
Oprettet
07.04.20
Opdateret
21.11.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Region Sjællands Tandpleje
Ringstedgade 61
Indgang 33/33A(elevator)
4700 Næstved
Tlf: 58 52 49 88
EAN: 579 800 20 30 228

CVR: 2919 0658

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk