Søg
 

Koordinationsudvalget for tandpleje

 

Koordinationsudvalget for tandpleje i Region Sjælland

Lovgrundlaget for koordinationsudvalget findes i ”Bekendtgørelse om
tandpleje”. Herunder uddrag fra bekendtgørelsen:
 
Regionsrådet og kommunalbestyrelserne skal sikre en koordination af den kommunale tandpleje, den regionale tandpleje og tandplejen i privat praksis
Koordinationsudvalget skal sammensættes, så det repræsenterer de
forskellige interesser, der er på tandplejeområdet
 

Koordinationsudvalget har bl.a. til opgave:

 1. At sikre en hensigtsmæssig sammenhæng og koordinering mellem
  den kommunale tandpleje, praksistandplejen og den regionale
  tandpleje
 2. At sikre, at der etableres effektive overførselsprocedurer mellem
  børne- og ungdomstandplejen, omsorgstandplejen og praksistand-
  plejen samt medvirke til at fastholde de unge og ældre med nedsat
  fysisk og psykisk funktionsevne i en regelmæssig tandplejeadfærd
 3. At sikre, at der er udarbejdet aftaler mellem kommunerne i regionen og
  regionen om behandling af patienter, der tilhører den kommunale
  tandpleje, men som får behov for få udført behandling i generel
  anæstesi i sygehusregi
 4. At sikre, at der etableres vagtordninger i det geografiske område,
  regionen dækker, til ydelse af fornøden tandlægehjælp uden for
  sædvanlig behandlingstid

Vejledning om omfanget og kravene til den kommunale tandpleje https://www.sst.dk/da/udgivelser/2018/~/media/FB4BCB4CB33E459B899BAED5C5C65A8A.ashx

Møder i 2020
19. november
20. august
28. maj
20. februar  - se referat
Møder i 2019
7. november – se referat
15. august – aflyst
4. april – aflyst
24. januar – se referat
 
Oprettet
07.04.20
Opdateret
07.04.20
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Region Sjællands Tandpleje
Æblehaven 2
4200 Slagelse
Tlf: 58 52 49 88
EAN: 579 800 20 30 228
CVR: 2919 0658