Søg
 

Høreapparat

Her finder du information om høreapparat-behandling i Region Sjælland.

Høreapparat

Her finder du information om høreapparatbehandling i Region Sjælland.
 
Behandling, bevilling og tilskud til høreapparatsbehandling er pr. 1. januar 2013 overgået til regionerne.
 
I Region Sjælland kan du få høreapparatbehandling på en af tre audiologiske afdelinger, hos speciallægepraksis eller på privat høreklinik. Der er forskel på, hvilke kriterier der skal være opfyldt for at få behandling hos de forskellige tilbud. De forskellige tilbud for høreapparatbehandling, kan du læse om nedenfor.
 
Du kan også læse mere om høreapparatbehandling i Sundhedsstyrelsens pjece: Hvis du skal ha’ høreapparat.
 
Du kan se film om høreapparater, f.eks. hvordan du skifter batterier, slanger og filtre, på Helbredsprofilen.dk.
 

Hvis du har spørgsmål omkring høreapparatbehandling i Region Sjælland, er du velkommen til at kontakte Patientvejledningen for uvildig rådgivning.

 Ventetider

Du kan se ventetider på høreapparatbehandling for de audiologiske afdelinger på venteinfo.dk
Der er i øjeblikket lang ventetid til høreapparatbehandling. Ventetiden skyldes blandt andet, at de audiologiske afdelinger har andre patientgrupper, der har behov for hurtig udredning og behandling.
 

Tre audiologiske afdelinger

Region Sjælland tilbyder høreapparatbehandling uden egenbetaling på tre sygehuse i regionen.
 

De audiologiske afdelinger tilbyder høreapparatbehandling til flere typer af hørenedsættelse. Samtidig varetager de audiologiske afdelinger også andre af regionens tilbud til udredning og behandling af høresygdomme, såsom hørescreening hos børn og udredning af kræftforløb.

Du kan læse mere om praktiske informationer for hver audiologisk afdelinger på deres egen hjemmeside:
 

Slagelse Sygehus

Sjællandsuniversitetshospital, Køge

Nykøbing F. Sygehus

Speciallægepraksis

Region Sjælland har indgået en aftale med 11 speciallægepraksis i regionen, som kan give høreapparatbehandling. Aftalen bliver ofte kaldt puljeordningen.
 

Aftalen betyder, at speciallægerne kan behandle ca. 1.300 patienter hvert år. Når de 1.300 patienter er behandlet, skal speciallægerne vente til næste kalenderår med at behandle patienter efter denne aftale.

Der er ikke egenbetaling ved denne behandling.

Det er kun patienter med høretab, der kræver ukompliceret høreapparatsbehandling, der kan gøre brug af dette tilbud.

Tal med Patientvejledningen eller med Audiologisk Afdeling, hvis du er i tvivl, om du kan få denne behandling.

Du kan se, hvilke speciallægepraksis, som Region Sjælland har indgået aftale med Sundhed.dk

Det vil fremgå hjemmesiden for hver speciallægepraksis, om de har mulighed for at behandle dig i dette kalenderår.

Privat høreklinik

Du har også mulighed for høreapparatbehandling på privat høreklinik. Her giver Region Sjælland tilskud til din behandling, og du må derudover forvente en egenbetaling til behandlingen.  Hvor stor denne egenbetaling er, afhænger af høreapparatstype. Spørg din private høreklinik for mere information.

Tilskud til behandling er 4.108 kr. for behandling på 1. øre og til 2.369 kr. på 2. øre. I alt 6.507,00 kr.

Det er vigtigt, at du ansøger Region Sjælland om tilskud til høreapparatbehandling, inden du får dit høreapparat. Husk at udfyld alle felter i ansøgningsskemaet.

Du finder ansøgningsskemaet her.

Ansøgningsskemaet skal sendes til:

Slagelse Sygehus, Audiologisk afsnit

Ingemannsvej 28

4200 Slagelse.

Eller via mail sla-audiologisk@regionsjaelland.dk

 
 
 
Oprettet
03.04.13
Opdateret
05.09.19
Link til denne side:

 

Har du spørgsmål?

 

Du kan altid henvende dig til den klinik, hvor du har fået udleveret dine høreapparater.

 

Telefonen er åben mandag-fredag kl. 09.00-12.00.

 

Slagelse Sygehus
Tlf: 58 55 97 46 
   

 

Sjællands Universitetshospital, Køge
Tlf: 47 32 38 80

 

Nykøbing Falster Sygehus 

Tlf: 56 51 56 45