Søg
 

Høreapparater: Sådan får du høreapparat i Region Sjælland

Har du brug for høreapparat? Find information om høreapparater og behandling i Region Sjælland.

Høreapparat

 
I Region Sjælland kan du få behandling med høreapparat på:
  • En af tre audiologiske afdelinger
  • Hos speciallægepraksis 
  • På privat høreklinik

Der er forskel på, hvilke kriterier der skal være opfyldt for at få behandling via de forskellige tilbud. De forskellige tilbud for høreapparatbehandling, kan du læse om nedenfor.

Du kan også læse mere om høreapparatbehandling i Sundhedsstyrelsens pjece: Hvis du skal ha’ høreapparat.
 
Du kan se film om høreapparater, f.eks. hvordan du skifter batterier, slanger og filtre, på Helbredsprofilen.dk.
 
Hvis du har spørgsmål omkring høreapparatbehandling i Region Sjælland, er du velkommen til at kontakte Patientvejledningen for uvildig rådgivning.
 

 Ventetider

 
Du kan se ventetider på høreapparatbehandling for de audiologiske afdelinger på venteinfo.dk
 
Der er i øjeblikket lang ventetid til høreapparatbehandling. Ventetiden skyldes blandt andet, at de audiologiske afdelinger har andre patientgrupper, der har behov for hurtig udredning og behandling.
 
 
 

Tre audiologiske afdelinger

 
Region Sjælland tilbyder høreapparatbehandling uden egenbetaling på tre sygehuse i regionen.
 

De audiologiske afdelinger tilbyder høreapparatbehandling til flere typer af hørenedsættelse. Samtidig varetager de audiologiske afdelinger også andre af regionens tilbud til udredning og behandling af høresygdomme, såsom hørescreening hos børn og udredning af kræftforløb.

Du kan læse mere om praktiske informationer for hver audiologisk afdelinger på deres egen hjemmeside:
 
 
 

Speciallægepraksis (puljeordning)

 
Region Sjælland har indgået en aftale med 11 speciallægepraksis i regionen, som kan give høreapparatbehandling. Aftalen bliver ofte kaldt puljeordningen.
 

Aftalen betyder, at speciallægerne kan behandle ca. 1.300 patienter hvert år. Når de 1.300 patienter er behandlet, skal speciallægerne vente til næste kalenderår med at behandle patienter efter denne aftale.

Der er ikke egenbetaling ved denne behandling.

Det er kun patienter med høretab, der kræver ukompliceret høreapparatsbehandling, der kan gøre brug af dette tilbud.

Tal med Patientvejledningen eller med Audiologisk Afdeling, hvis du er i tvivl, om du kan få denne behandling.

Du kan se, hvilke speciallægepraksis, som Region Sjælland har indgået aftale med Sundhed.dk

Det vil fremgå hjemmesiden for hver speciallægepraksis, om de har mulighed for at behandle dig i dette kalenderår.

 

Privat høreklinik med aftale med Region Sjælland

 
Region Sjælland har indgået en aftale med den private høreklinik Auditiva om høreapparatbehandling. På samme måde som høreapparatsbehandling i puljeordningen er det kun patienter med høretab, der kræver ukompliceret høreapparatsbehandling, som kan få denne behandling.
 
Du kan kun blive henvist til denne behandling via Audiologisk Afdeling.
 
Der er ikke egenbetaling ved denne behandling.

 
 

Privat høreklinik

 
Du har også mulighed for høreapparatbehandling på privat høreklinik. Her giver Region Sjælland tilskud til din behandling, og du må derudover forvente en egenbetaling til behandlingen.  Hvor stor denne egenbetaling er, afhænger af høreapparatstype. Spørg din private høreklinik for mere information.
 

Tilskud til behandling er 4.108 kr. for behandling på 1. øre og til 2.369 kr. på 2. øre. I alt 6.507,00 kr.

Det er vigtigt, at du ansøger Region Sjælland om tilskud til høreapparatbehandling, inden du får dit høreapparat. Husk at udfyld alle felter i ansøgningsskemaet.

Du finder ansøgningsskemaet her.

Ansøgningsskemaet skal sendes til:

Slagelse Sygehus, Audiologisk afsnit

Ingemannsvej 28

4200 Slagelse.

Eller via mail sla-audiologisk@regionsjaelland.dk 

 
Oprettet
03.04.13
Opdateret
10.03.20
Link til denne side:

 

Har du spørgsmål?

 

Du kan altid henvende dig til den klinik, hvor du har fået udleveret dine høreapparater.

 

Telefonen er åben mandag-fredag kl. 09.00-12.00.

 

Slagelse Sygehus
Tlf: 58 55 97 46 
   

 

Sjællands Universitetshospital, Køge
Tlf: 47 32 38 80

 

Nykøbing Falster Sygehus 

Tlf: 56 51 56 45