Søg
 

Behandlingstilbud

Informationer til dig med nedsat hørelse og med behov for et høreapparat.

Hvis du ikke har høreapparat, men oplever nedsat hørelse, skal du først rette henvendelse til din lokale praktiserende øre–, næse– og halslæge. Du behøver ingen henvisning fra praktiserende læge.

Er du i tvivl, kan du altid rådføre dig med din praktiserende læge.
 
Hvis det vurderes af en øre-, næse-, og halslæge, at din hørelse er nedsat i en grad, der kan afhjælpes med et høreapparat, skal du i samråd med din ørelæge tage stilling til, om du ønsker høreapparatbehandling på en offentlig høreklinik eller en privat høreklinik.
 
Ørelægen sender herefter din henvisning videre til Hørecenter Sjælland, som vil indkalde og informere dig om det videre forløb. Du kan orientere dig om din tid på Min Sundhedsplatform. 

Du kan også se ventetider på høreapparatbehandling for Hørecenter Sjælland på venteinfo.dk    

 

 Høreapparatsbehandling i Region Sjælland 

 
I Region Sjælland kan du få behandling med høreapparat på:
 
  • Hørecenter Sjælland
  • Hos speciallægepraksis 
  • Privat høreklinik
Der er forskel på, hvilke kriterier der skal være opfyldt for at få behandling via de forskellige tilbud. De forskellige tilbud for høreapparatbehandling, kan du læse om nedenfor.
 
Du kan også læse mere om høreapparatbehandling i Sundhedsstyrelsens pjece: Hvis du skal ha' høreapparat.
 
Du kan se film om høreapparater, f.eks. hvordan du skifter batterier, slanger og filtre, på Helbredsprofilen.dk.
 
Hvis du har spørgsmål omkring høreapparatbehandling i Region Sjælland, er du velkommen til at kontakte Patientvejledningen for uvildig rådgivning.
 

 

Hørecenter Sjælland 

Region Sjælland tilbyder høreapparatbehandling uden egenbetaling i Hørecenter Sjælland i Køge, samt på de fire tilhørende høreklinikker i hhv. Nykøbing F, Næstved, Slagelse og Roskilde. Det er regionens personale, der foretager alle undersøgelser og udlevering af høreapparater. 
 
Den specialiserede høreapparatsbehandling samt hele børne-høreområdet er samlet i Hørecenter Sjælland i Køge, mens mange borgere med ikke-specialiserede høretab vil kunne få høreapparat i de lokale høreklinikker.

Hørecenter Sjælland tilbyder høreapparatbehandling til flere typer af hørenedsættelse. Samtidig varetager Hørecenter Sjælland også andre af regionens tilbud på høreområdet, såsom udvidet hørescreening hos nyfødte, udredning og behandling af høretab hos børn og unge og kontrol af hørelsen i sammenhæng med stråle- og kemobehandling.
 
Du kan læse mere om praktiske informationer for Hørecentret på deres egen hjemmeside: 
 
 

 

Speciallægepraksis 

Region Sjælland har indgået en aftale med 15 speciallægepraksis i regionen, som kan give høreapparatbehandling.
 
Aftalen betyder, at speciallægerne som udgangspunkt kan behandle ca. 1.575 patienter hvert år. Når de 1.575 patienter har fået udleveret høreapparater, kan der først udleveres flere høreapparater i det næste kalenderår efter denne aftale.
 
Der er ikke egenbetaling ved denne behandling.
 
Det er kun patienter med høretab, der kræver ukompliceret høreapparatsbehandling, der kan gøre brug af dette tilbud.
 
Tal med Hørecenter Sjælland, hvis du er i tvivl, om du kan få denne behandling.
 
Du kan se, hvilke speciallægepraksis, som Region Sjælland har indgået aftale med på Sundhed.dk
 
Det vil fremgå sundhed.dk og hjemmesiden for hver speciallægepraksis, om de har mulighed for at behandle dig i dette kalenderår.
 
   

Privat høreklinik 

 
Du har også mulighed for høreapparatbehandling på privat høreklinik. Her giver Region Sjælland tilskud til din behandling, og du må derudover forvente en egenbetaling til behandlingen.  Hvor stor denne egenbetaling er, afhænger af høreapparatstype. Spørg din private høreklinik for mere information.
 
Tilskud til behandling er pr. 01.01.2022 4.200 kr. for behandling på 1. øre og til 2.385 kr. på 2. øre. I alt 6.585,00 kr.

Du kan finde en oversigt over alle private høreklinikker på audiologi.dk​

Det er vigtigt, at du ansøger Region Sjælland om tilskud til høreapparatbehandling, inden du indgår en købsaftale på høreapparater.
 
Husk at udfyld alle felter i ansøgningsskemaet.
   
 
Ansøgningsskemaet skal sendes til:

 
Hørecenter Sjælland
Lykkebækvej 12
4600 Køge
 
Det er også muligt at sende det som sikker digital post via e-boks.dk, borger.dk, eller som sikker mail via suh-hcsj@regionsjaelland.dk​
 
 
Oprettet
06.07.20
Opdateret
31.10.22
Link til denne side:
Har du spørgsmål?
 
Du kan altid henvende dig til Hørecenter Sjælland, Køge for spørgsmål
 
Tlf: 47 32 38 80
 
Telefonen er åben mandag-torsdag kl. 09.00-15.00.
Fredag kl. 09.00-14.00
 

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk