Søg
 

Hjemmefødsel

I Region Sjælland kan raske, gravide kvinder vælge at føde hjemme. Alle undersøgelser viser, at raske gravide med kun ét barn i maven, trygt kan planlægge hjemmefødsel med en jordemoder.Fød hjemme i trygge omgivelser

Når man føder hjemme, reduceres behovet for smertelindring og indgreb i fødslen. Kombinationen af hjemmefødsel og fødsel med en jordemoder man kender inden fødslen, giver samtidig en stor tilfredshed og tryghed for familien gennem såvel graviditeten, fødslen og barslen.

Jordemoderen kommer hjem til dig

Region Sjælland har 8 jordemødre, der varetager konsultationer i den gravides eget hjem, fødselshjælp og barseltilsyn. Familierne lærer to jordemødre at kende via konsultationer op til fødslen og én af disse kommer til fødslen.

Der afsættes ca. 1 time pr. konsultation. Antallet af konsultationer planlægges ud fra behov (som regel 7-10 konsultationer i løbet af graviditeten). Ultralydsscanning tilbydes via sygehusene.

Den første uge efter fødslen er der daglig kontakt pr. tlf med jordemødrene og besøg efter behov. PKU-hælprøven tages i forbindelse med et af disse barselsbesøg.

Fødsel på sygehuset

Hvis graviditeten skulle skride unormalt frem, vil kvinden blive visiteret til sygehusfødsel. Det samme er gældende for fødslen. Skrider fødslen ikke normalt frem, afsluttes fødslen på en fødeafdeling.

Tilmeld dig så tidligt som muligt

Du kan tilmelde dig Hjemmefødselsordning Sjælland på et hvilket som helst tidspunkt af graviditeten. Jo før du tilmelder sig, desto bedre lærer du jordemoderen at kende inden fødslen.

Læs mere om tilmelding til hjemmefødsel på hjemmefoedsler.dk, hvor der også er flere informationer om ordningen.

Det er private jordemødre, der har kontrakt med Region Sjælland, der står for tilbuddet.​​

Oprettet
30.04.15
Opdateret
02.05.18
Link til denne side:
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 70 15 50 00
Fax 70 15 50 09
Åbningstid:
Mandag - fredag: 8.00 -15.00
Telefontid: Mandag - fredag: 8.00 - 15.00

Journal på Sundhed.dk

Journal på Sundhed.dk

Se din journal på Sundhed.dk