Søg
 

Undersøgelser, samtaler og mere viden

Få overblik over undersøgelser, samtaler med videre, som Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet.

Herunder kan du se hele forløbet fra graviditet til fødsel og barsel.

Alle undersøgelser, samtaler med videre, som fremgår af skemaet, tilbydes, uanset om du vælger at føde på sygehus, hjemme eller på fødeklinik.

I skemaet kan ”fødested” være på sygehus, hjemme eller på fødeklinik afhængigt af, hvor du har valgt at føde.

Tilsvarende kan ”jordemoderkonsultation” fo​regå i tilknytning til sygehus, hjemme eller på fødeklinik.

​​

Skema: Fra 6. graviditetsuge til otte uger efter fødslen

Graviditetsuge 6-10

Praktiserende læge

​Samtale, vandrejournal oprettes, undersøgelse, information om scanning af fosteret, blodprøve med henblik​ på blodtypebestemmelse.

Graviditetsuge 12-13

Sygehus

Første trimester scanning.

Graviditetsuge 12-15

Jordemoder-konsultation

Udarbejdelse af forløbsplan og samtale om:
- Dine ønsker og forventninger til denne graviditet, fødsel og barselstid
- Sund levevis i graviditeten.

Graviditetsuge 18-20

Sygehus

Andet trimester scanning

Graviditetsuge 21

Jordemoder-konsultation

Opfølgning på og eventuel justering af forløbsplan og samtale om:
- Familiedannelse, fysiske og psykiske forandringer i graviditeten
- Dine forestillinger, viden og erfaring med fødsel, amning og barselstid.

Graviditetsuge 25

Praktiserende læge

Helbredsundersøgelse og samtale om trivsel.Hvis du er rhesus-negativ tages en blodprøve til typebestemmelse af fosteret.

Graviditetsuge 29

Jordemoder-konsultation

Helbredsundersøgelse af dig og fosteret. Samtale om ”at mærke liv” og amning.

Graviditetsuge 32

Praktiserende læge

Helbredsundersøgelse og samtale om trivsel.

Graviditetsuge 35-36

Jordemoder-konsultation

Helbredsundersøgelse af dig og fosteret. Samtale, blandt andet om:
- Fødslen
- Smertelindring og indgreb under fødslen
- Efterfødselssamtale hos føde – eller konsultationsjordemoder.

Graviditetsuge 37

Jordemoder-konsultation

Helbredsundersøgelse af dig og fosteret. Samtale, blandt andet om:
- Din trivsel, tanker om forestående fødsel og barsel
- Tilbud om undersøgelse og behandling af det nyfødte barn.

Graviditetsuge 39

Jordemoder-konsultation

Helbredsundersøgelse af dig og fosteret. Samtale om din trivsel og drøftelse af, hvad der sker, hvis du ikke har født til termin.

Graviditetsuge 41+3

Fødested eller jordemoder-konsultation

Vurdering af din og fosterets trivsel. Samtale om metoder til igangsættelse af fødsel.

Dagen efter fødslen

Hjemme

Hvis du føder ambulant eller bliver udskrevet indenfor 24 timer efter fødslen, vil du blive tilbudt kontakt dagen efter udskrivningen. En jordemoder kontakter dig telefonisk og vil tilbyde råd og vejledning. Jordemoderen vurderer din og dit barns tilstand ud fra dine oplysninger.

To-tre dage efter fødslen

Fødested, jordemoder-konsultation eller hjemme

Konsultation med gennemgang af fødselsforløbet og opfølgning på mor og barn. PKU og hørescreening. Vurdering af behov for uddybende efterfødselssamtale.

Op til syv dage efter udskrivning

Fødested

Åben rådgivning med mulighed for telefonisk og personlig henvendelse til fødestedet.

Efter behov (typisk inden for en måned)

Sted aftales

Evt. uddybende efterfødselssamtale. Typisk med jordemoderen som tog imod barnet.

Otte uger efter fødslen

Praktiserende læge

Tilbud om helbredsundersøgelse og samtale, hvor lægen vurderer din fysiske og psykiske trivsel efter fødslen.

​​​​​​​​​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
27.04.15
Opdateret
15.08.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 70 15 50 00
Åbningstid:
mandag – torsdag 8.00-16.00
fredag 8.00-15.00.