Søg
 

Hvilken behandling yder centrene?

​Når du henvender dig til et af de to centre, vil du møde en specialuddannet fagperson, ofte en sygeplejerske, som vil være klar til at modtage dig. Den behandling, du vil få, afhænger af, hvor lang tid der er gået, siden overgrebet fandt sted.

Hvis overgrebet er sket inden for nogle få dage, og du ikke har anmeldt overfaldet til politiet, vil du efter samråd med Retsmedicinsk Institut i København blive tilbudt en retsmedicinsk undersøgelse. Undersøgelsen er nødvendig for at sikre, at eventuelle spor efter det seksuelle overgreb bliver registreret, hvis du på et senere tidspunkt ønsker at anmelde overgrebet til politiet. Hvis der ikke udføres en retsmedicinsk undersøgelse, vil sporene efter det seksuelle overgreb gå tabt.

Den retsmedicinske undersøgelse foregår på Rigshospitalet og foretages af en retsmediciner fra Retsmedicinsk Institut. Transporten frem og tilbage til Rigshospitet sørger Region Sjælland for.

Du vil også få tilbud om medicinske undersøgelser, medicin til forebyggelse af graviditet, vaccinationer og andet, hvis det er nødvendigt for at beskytte dig mod eventuelle følger efter overgrebet.

Nogle dage senere vil du blive tilbudt en opfølgende samtale samt få svar på de medicinske prøver. Derudover vil du blive tilbudt psykologsamtaler, som skal hjælpe dig godt igennem forløbet. Der tilbydes ikke gruppesamtaler.

Du vil ikke få svar på de retsmedicinske undersøgelser, da det ikke er undersøgelser, som sygehuset får svar på. Undersøgelserne anvendes i forbindelse med efterforskning af sagen, hvis du anmelder sagen til politiet.​

Hvis det er længere tid siden, overgrebet har fundet sted, vil du blive tilbudt en samtale i centret med en psykolog. Ud fra denne samtale vil psykologen finde ud af, om du vil have gavn af flere samtaler med centrets psykolog, eller om du vil have mere glæde af andre tilbud. Der er ikke brugerbetaling for samtaler med centrenes psykologer.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
22.07.14
Opdateret
12.05.22
Link til denne side:
Andre sider under Centre for Voldtægtsofre
 

 Visitkortvælger

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk