Søg
 

Medicinkurser

Information om medicinkurser og tilmelding

På Socialområdet tilbyder vi nu pladser til eksterne kursister på vores medicinkurser. Der er 10 pladser på basismedicinkurser og 5 pladser på medicinansvarligkurser til eksterne kursister.

Det koster 3200,00 kr. ekskl. moms at deltage for eksterne kursister.

Vi tilbyder følgende kurser:

Basismedicinkurser:

Kursusbeskrivelse:

Dag 1: Vi gennemgår medarbejdernes ansvar, rolle og rettigheder i 
forbindelse med medicinhåndtering. Vi gennemgår kommunikationsredskaber som ISBAR. Vi gennemgår medicineringsprocessen samt gennemgår rammerne for og arbejdet med utilsigtede hændelser (UTH).
 
Dag 2: Overordnet gennemgang af præparater inklusiv håndkøbs/natur/
kosttilskud. Vi gennemgår interaktion/kontraindikation samt virkning/
bivirkninger i forbindelse med lægemidler. Efterfølgende gennemgår vi udvalgte diagnoser samt medicinering af disse, og slutter af med en kort præsentation af rusmidlers indvirkning på lægemidler.
 
Begge dage vil undervisningen blive suppleret med relevante cases, gruppearbejde og filmklip.

Tilmelding til basiskurser:

17. og 19. december 2019
Frist for tilmelding 9. december 2019

25. februar og 3. marts 2020
Frist for tilmelding 13. februar 2020

11. og 20. maj 2020
Frist for tilmelding 27. april 2020

 1. og 3. september 2020
Frist for tilmelding 18. august 2020

3. og 7. december 2020
Frist for tilmelding 19. november 2020

Kursus for medicinansvarlige:

Kursusbeskrivelse:
 
Dag 1: Vi gennemgår rammerne for samt rollen og ansvaret ved at være 
medicinansvarlig på Socialområdet. Vi gennemgår ISBAR med udvidet
perspektiv og genopfrisker kort medicineringsprocessen. Dagen vil også 
bestå af en kort præsentation af medicinregning og en grundig gennem-gang af medicinafstemning. Herunder den daglige ajourføring på FMK-online. Vi slutter dagen af med en uddybet gennemgang af UTH'er samt en præsentation af kerneårsagsanalyser.
 
Dag 2: Vi gennemgår den medicinansvarliges rolle som sparringpartner i
forbindelse med sidemandsoplæring og den 'nødvendige' samtale. 
Efterfølgende gennemgår vi den medicinansvarliges rolle som sundsheds-
faglig medarbejder med/uden sundhedsfaglig autorisation. Herunder sundhedsfaglig dokumentation og sundhedsfaglig screening ved de 12 sundhedsfaglige kriterier.

Tilmelding til medicinansvarlig kursus:

1. og 4. oktober 2019
Frist for tilmelding 20. september 2019

4. og 20. december 2019
Frist for tilmelding 19. november 2019

 7. og 8. januar 2020
Frist for tilmelding 16. december 2019

26. og 27. marts 2020
Frist for tilmelding 16. marts 2020

17. og 19. august 2020
Frist for tilmelding 3. august 2020

11. og 12. november 2020
Frist for tilmelding 28. oktober 2020

Spørgsmål:

Har du spørgsmål vedrørende kursusindholdet, så kan du kontakte Rie Hedenborg på: rhed@regionsjaelland.dk

Har du spørgsmål vedrørende tilmelding til kurserne, så kan du kontakte Fibi Sabrine Mogensen på: skmg@regionsjaelland.dk

 
 

 
Oprettet
08.05.19
Opdateret
02.10.19
Link til denne side:
 

 Kontaktinformation

 
Socialområdet
Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø
Tlf. 70 15 50 00

Regionsrådet

Se de 41 politikere, der udgør Region Sjællands Regionsråd.