Søg
 

Bliv pædagogisk assistentelev på et af Region Sjællands sociale tilbud

På Socialområdet i Region Sjælland findes en række specialinstitutioner blandt andet målrettet borgere med handicap eller borgere med en psykiatrisk diagnose, hvor du kan blive ansat som pædagogisk assistent.

Du kan se en præsentation af de regionale tilbud i Region Sjælland her:

Sociale tilbud i Region Sjælland

Du skal være opmærksom på, at det ikke er alle tilbud der ansætter pædagogisk assistentelever hvert år.  

Kort om uddannelsen:

I Region Sjælland ansættes pædagogisk assistentelever 1 gang om året. Dette sker efter en ansættelsessamtale på det tilbud eleven tilknyttes. Undervisningen i skoleperioderne finder sted på en af ZBCs afdelinger eller på SOSU skolen i Nykøbing Falster.   

Som udgangspunkt har uddannelsen sammenlagt en varighed af 2 år og 1 ½ måned. Uddannelsen veksler mellem skoleperioder på en af SOSU skolerne i regionen og praktik på et regionalt tilbud. I praktikken vil arbejdstiden være på 37 timer om ugen, og du må påregne aften- og weekendarbejde.

Du kan læse mere om uddannelsen enten på ZBCs eller SOSU Nykøbings hjemmeside:

ZBC

SOSU Nykøbing F

 

Økonomi

Du får elevløn i skole- og praktikperioderne. Du er berettiget til voksenelevløn, hvis du er fyldt 25 år og har mindst et års relevant erhvervserfaring fra det pædagogiske område indenfor de seneste 4 år.
FOAs overenskomst 

Optagelseskrav

Hvis du er under 25 år og kommer direkte fra 9. eller 10. klasse skal du gennemføre grundforløb 1 og 2, som samlet kan gennemføres på 1 år, før du kan uddanne dig til pædagogisk assistent.

Er du gået ud af skolen for mere end 1 år siden og er du under 25 år skal du tage hele eller dele af grundforløb 2 inden for det pædagogiske assistentområde. Det betyder at du skal realkompetencevurderes. I givet fald kan du kontakte SOSU skolernes vejledning:

ZBCs vejledning

SOSU Nykøbings vejledning

Er du 25 år eller derover skal du følge et EUV forløb. EUV uddannelsen vil blive skræddersyet med afsæt i den erfaring, og uddannelse du kan dokumentere i din ansøgning om elevplads. Dit EUV forløb skal planlægges ud fra en realkompetencevurdering. Nedenfor finder du link til SOSU skolernes vejledning:  

ZBCs vejledning

SOSU Nykøbings vejledning

 

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
07.07.15
Opdateret
15.03.22
Link til denne side:

Kontakt

Socialafdelingen
Tlf. 70 15 50 00
socialomraadet@regionsjaelland.dk  ​
Relevante dokumenter
​​​
 

 Se også