Søg
 

Marjatta

Marjatta er en selvejende institution for udviklingshæmmede børn og unge med skolehjem, ungdomsuddannelse, værksteder og boenheder for voksne handicappede.

Marjatta

Marjatta er en selvejende institution for udviklingshæmmede børn, unge og voksne.

Marjattas målgruppe er børn, unge og voksne med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Målgruppen er bred og karakteriseret med forskellige former for:

 • Udviklingshæmning
 • Medfødt syndrom, kromosomfejl og stofskiftelidelser
 • Autismespektrumforstyrrelse
 • Medfødt hjerneskade
 • Omsorgssvigt
 • Opmærksomhedsforstyrrelse
 • Udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder
 • Udviklingsforstyrrelse af tale og sprog
 • Udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder
 • Anden udviklingsforstyrrelse

Marjatta bygger sit specialpædagogiske behandlingstilbud for barnet, det unge og voksne menneske op omkring en bred målgruppe.
Det der karakteriserer Marjatta, er fællesskabet. Fællesskab og individ opleves ikke som hinandens modsætninger - de er afhængige af hinanden. Fællesskab fremstår som rammen om en gruppe mennesker, der har det til fælles, at have behov for støtte og vejledning, for at kunne udfolde, et for dem, meningsfyldt liv. En ramme af fællesskab giver disse mennesker mulighed for, at involvere sig i hinandens liv og at etablere et ”vi” - et inkluderende fællesskab.

Marjatta kan etablere særlige tilbud, i samarbejde med den visiterende myndighed til borgere med komplekse problemstillinger, der kræver en særlig tilrettelagt indsats, dette aftales ved visitationsprocessen.

Lovgrundlag

 • Botilbud efter servicelovens § 108.
 • Botilbud efter servicelovens § 107.
 • Lov om specialundervisning for voksne § 1, stk. 2.
 • Beskyttet beskæftigelse efter servicelovens § 103.
 • Aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104. 

Målgruppe: Børn, unge og voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Aldersgruppe: Fra 18 år.
Antal pladser: Døgnpladser u/18 år: 22 pladser. Døgnpladser o/18 år: 124 pladser. Skole/undervisning: 48 pladser. Fritidstilbud: 27 pladser. Ungdomsuddannelse(STU): 23 pladser. Beskyttet beskæftigelse 36 pladser. Aktivitets- og samværstilbud: 86 pladser og aflastningstilbud: 2,4 pladser.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
13.12.11
Opdateret
15.03.22
Link til denne side:
Andre sider under Voksne med handicaps
 

 Kontakt

 
Marjatta
Strandvejen 15
4733 Tappernøje
Tlf. 55 96 51 19
 

 Oversigtslinks