Søg
 

Marjatta

Marjatta er en selvejende institution for udviklingshæmmede børn og unge med skolehjem, ungdomsuddannelse, værksteder og boenheder for voksne handicappede.

Marjatta
​Marjatta​​​

Marjattas målgruppe er børn, unge og voksne med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Målgruppen er bred og karakteriseret med forskellige former for:

  • udviklingshæmning
  • medfødt syndrom, kromosomfejl og stofskiftelidelser
  • autismespektrumforstyrrelse
  • medfødt hjerneskade
  • omsorgssvigt
  • opmærksomhedsforstyrrelse
  • udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder
  • udviklingsforstyrrelse af tale og sprog
  • udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder
  • anden udviklingsforstyrrelse

Marjatta bygger sit specialpædagogiske behandlingstilbud for barnet, det unge og voksne menneske op omkring en bred målgruppe.
Det der karakterisere Marjatta, er fællesskabet. Fællesskab og individ opleves ikke som hinandens modsætninger - de er afhængige af hinanden. Fællesskab fremstår som rammen om en gruppe mennesker, der har det til fælles, at have behov for støtte og vejledning, for at kunne udfolde, et for dem, meningsfyldt liv. En ramme af fællesskab, giver disse mennesker mulighed for, at involvere sig i hinandens liv og at etablere et ”vi”, et inkluderende fællesskab.

Marjatta kan etablere særlige tilbud, i samarbejde med den visiterende myndighed til borgere med komplekse problemstillinger, der kræver en særlig tilrettelagt indsats, dette aftales ved visitationsprocessen.

Lovgrundlag
Døgnophold og aflastning til børn og unge efter servicelovens § 66, stk. 1, nr. 6.
Botilbud efter servicelovens § 108.
Botilbud efter servicelovens § 107.
Undervisning efter folkeskoleloven § 20, stk. 2, jf. stk. 4.
Der er indgået undervisningsoverenskomst med Næstved Kommune.

Lov om specialundervisning for voksne § 1, stk. 2.
Lov nr. 564 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU).
Særligt klubtilbud/fritidstilbud efter servicelovens § 36.
Beskyttet beskæftigelse efter servicelovens § 103.
Aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104. 


Målgruppe: Børn, unge og voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Aldersgruppe: 5-18 år og over 18 år.
Antal pladser: Døgnpladser u/18 år: 22 pladser. Døgnpladser o/18 år: 101 pladser. Skole/undervisning: 48 pladser. Fritidstilbud: 27 pladser. Ungdomsuddannelse(STU): 23 pladser. Beskyttet beskæftigelse 46 pladser. Aktivitets- og samværstilbud: 86 pladser og Aktivitetstilbud Sofiegården: 4 pladser.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
13.12.11
Opdateret
21.03.17
Link til denne side:
Andre sider under Voksne med handicaps
 

 Kontakt

 
Marjatta
Strandvejen 15
4733 Tappernøje
Tlf. 55 96 51 19
 

 Oversigtslinks

 

Regionsrådet

Se de 41 politikere, der udgør Region Sjællands Regionsråd.