Søg
 

Else Hus

Else Hus er et botilbud for yngre voksne med gennemgribende udviklingsforstyrrelser inden for autismespektrumområdet. 

Else Hus
​Else Hus​​

Else Hus er et specialiseret regionalt bo- og dagtilbud for voksne over 18 år med en gennemgribende autismespektrumforstyrrelse og en psykisk udviklingshæmning.

Beboernes funktionsevne varierer i forhold til den psykiske udviklingshæmning og deres sociale- og kommunikative formåen. Generelt har beboerne brug for omfattende socialpædagogisk støtte og hjælp i hverdagen, som bliver tildelt efter den enkelte beboers behov.

Else Hus er en socialpædagogisk funderet enhed, der arbejder metodisk med pædagogiske værdier med henblik på at sikre den enkelte beboer en oplevelse af sammenhæng, forudsigelighed og kontinuitet i den daglige pædagogiske indsats.

På Else Hus arbejdes der ud fra den fælles kerneopgave, som er at skabe udvikling, trivsel og omsorg for at højne livskvaliteten for den enkelte beboer.

Lovgrundlag

  • Boligerne er etableret i samarbejde med OK-fonden og opført efter lov om almene boliger § 105 stk. 2 jf. § 115 stk. 2 og 4
  • Den pædagogiske hjælp og støtte ydes efter servicelovens §§ 83-87 og 102 jf. § 5 stk. 3
  • Aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104
  • Særforanstaltning efter servicelovens § 108

Else Hus ledes af Jette Kofoed.


Målgruppe: Yngre voksen med gennemgribende autismespektrumforstyrrelser og psykisk udviklingshæmning.
Aldersgruppe: Fra 18 år.
Antal pladser: 18 døgn- og 18 dagstilbudspladser og 2 særforanstaltninger.
Bruger- og pårørendepolitik: Else Hus, se mere om Bruger- og pårørendepolitik i Region Sjælland

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
18.12.11
Opdateret
15.03.22
Link til denne side:
Andre sider under Voksne med handicaps
 

 Kontakt

 
Else Hus
Skelbakken 8
2690 Karlslunde
Tlf: 46 16 18 20
 

 Oversigtslinks