Søg
 

Bo og Naboskab Sydlolland

Bo og Naboskab Sydlolland er et bo- og beskæftigelsestilbud for voksne udviklingshæmmede.  

Bo og Naboskab Sydlolland
​Bo og Naboskab Sydlolland​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Bo og Naboskab Sydlolland er et tilbud for voksne udviklingshæmmede, der ligger i Rødby.

Målgruppen er voksne borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, herunder:​ 

  • Udviklingshæmmede med problemskabende og udadreagerende adfærd
  • Udviklingshæmmede med psykiske lidelser
  • Udviklingshæmmede domfældte
  • Udviklingshæmmede med demens
  • Udviklingshæmmede med behov for et hospicelignende tilbud​

Bo og Naboskab Sydlolland kan etablere særlige tilbud i samarbejde med den visiterende myndighed til borgere med komplekse problemstillinger, der kræver en særlig tilrettelagt indsats.​​

Beboerne har generelt behov for omfattende støtte til almindelig daglig livsførelse, herunder til kommunikation, aktiviteter og socialt samvær såvel som til pleje, omsorg og behandling.

Bo og Naboskab Sydlolland forsøger gennem de forskellige tilbud at skabe livskvalitet og dermed også livsindhold tilpasset den enkelte borger.

Lovgrundlag

  • Boliger oprettet efter ABL § 105 stk. 2, hvor der ydes socialpædagogisk bistand efter SEL § 85 samt hjælp og støtte til nødvendig praktiske opgaver i hjemmet efter SEL § 83

  • Botilbud efter SEL §§ 107-108

  • Aktivitets og samværstilbud efter SEL § 104

 Bo og Naboskab Sydlolland ledes af forstander Kjeld Saul.


Målgruppe: Udviklingshæmmede borgere med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt borgere med problemskabende adfærd.
Aldersgruppe: Fra 18 år.
Antal pladser: KereCentret 14 pladser.  Botilbud 46 pladser. Aktivitets- og samværstilbud 27 pladser.​
Bruger- og pårørendepolitik: Bo og Naboskab Sydlolland, se mere om Bruger- og pårørendepolitik i Region Sjælland

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
18.12.11
Opdateret
12.09.22
Link til denne side:
Andre sider under Voksne med handicaps
 

 Kontakt

 
Bo- og Naboskab Sydlolland
K. H. Kofoedsvej 16
4970 Rødby
93 57 79 13

​Forstander Kjeld Saul

Tlf. 24 82 68 82

 

Viceforstander Morten Brandt

Tlf. 20 51 24 62

 

 Oversigtslinks