Søg
 

Synscenter Refsnæs

Synscenter Refsnæs er et landsdækkende skole- og botilbud til børn og unge (0-35 år) med synshandicap.

Synscenter Refsnæs
​Synscenter Refsnæs​​​​​​​
Synscenter Refsnæs er det nationale specialpædagogiske ressource- og videnscenter for børn og unge med synsnedsættelse. Synscenter Refsnæs inkluderer også børn og unge, der udover synshandicap har multiple funktionsnedsættelser.

Synscenter Refsnæs består af:
 • Skole
 • Efterskolelignende tilbud
 • Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse(STU)
 • Botilbud
 • Individuelle dagtilbud
 • Fritidstilbud til hjemmeboende elever
 • Individuel udredning
 • Specialrådgivning og vejledning
 • Vidensarbejde
 • Kursustilbud og gruppeforløb
 • Materialeproduktion
Synscenteret har en række synsfaglige specialister: Der er ansat skolekonsulenter (lærere), pædagoger, pædagogmedhjælpere, synskonsulenter, talepædagoger, mobilityinstruktører, psykologer, fysio- og ergoterapeut, sygeplejersker, administrative medarbejdere og servicemedarbejdere.​

Synscenter Refsnæs er synshandicapvenlig. Der er adgang til fællesfaciliteter, som f.eks. svømmehal, mobilitybane, fitnessområde, gymnastiksal, legepladser og strandområde.​
Formålet for centeret er at give børn og unge et synsfagligt tilrettelagt læringsrum, hvor de udredes, undervises, trænes og forberedes til at få en så selvstændig tilværelse som muligt ud fra den enkeltes udviklingsmuligheder.
 
Lovgrundlag
 
 • Undervisning efter folkeskolelovens § 20, stk. 3
 • Lov om specialundervisning for voksne § 1, stk. 2
 • Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Lov nr. 564
 • Døgnophold og aflastning efter servicelovens § 66, stk. 1. nr. 6 eller § 107
 • Aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104
 • Særligt klubtilbud/fritidstilbud efter servicelovens § 36
 • Rådgivning efter servicelovens §§ 10-11 og folkeskolelovens § 20, stk. 3

Synscenteret er VISO lev​erandør

Synscenter Refsnæs ledes af Kenn Steen Andersen.​​​​​ Målgruppe: Blinde og svagsynede børn og unge i Danmark samt deres forældre og de professionelle omkring barnet.
Aldersgruppe: fra 0-35 år.
Antal pladser: : Døgnophold: 23 pladser + aflastning. Efterskoletilbud: 9 pladser. Børneskolen: 9 pladser. Voksenskolen/STU: 10 pladser. SFO: 3 pladser. ​
Bruger- og pårørendepolitik: Synscenter Refsnæs, se mere om Bruger- og pårørendepolitik i Region Sjælland 

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
18.12.11
Opdateret
15.03.22
Link til denne side:
Andre sider under Specialundervisning og specialrådgivning
 

 Kontakt

 
Synscenter Refsnæs
Kystvejen 112
4400 Kalundborg
Tlf: 59 57 01 00
 

 Oversigtslinks