Søg
 

Platangårdens Ungdomscenter

Platangårdens Ungdomscenter tilbyder specialiseret social rehabilitering til børn, unge og voksne i aldersgruppen 14-25+ år

Platangårdens Ungdomscenter
​Platangårdens Ungdomscenter​
Platangårdens målgruppe er børn, unge og voksne med komplekse psykiske og sociale udfordringer. Psykiatriske diagnoser, som skizofreni, spiseforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser, angst, ADHD og/eller autismespektrumforstyrrelser er ofte en del af beskrivelsen af de unge, når de indskrives på P​latangården. Sammen med sociale faktorer som eksempelvis brug eller misbrug af euforiserende stoffer, udadreagerende og/eller selvskadende adfærd samt afbrudte skole- eller uddannelsesforløb, viser der sig ofte et billede af unge, hvis funktionsevne er begrænset på mange parametre. Det er funktionsevnen og et løbende fokus på udvikling af denne, der er fokus for Platangårdens rehabiliterende indsats.
 
Platangårdens faglige tilgang hviler på systemisk og Recovery-orienteret teori og metode, med en udstrakt inddragelse af både beboeren og dennes netværk i indsatsen.
 
Platangårdens døgntilbud omfatter nord-, midt- og sydhuset på Platangården i Vordingborg med i alt 19 pladser. Platangården tilbyder desuden individuel tilrettelagte døgntilbud til unge og voksne, som på grund af deres komplekse problemstillinger ikke kan rummes i almindelige døgntilbud.
 
Platangårdens undervisningstilbud omfatter intern undervisning, STU samt heltidsundervisningen, som er et undervisningstilbud til elever, som ikke kan inkluderes i folkeskolen. Heltidsundervisning drives i samarbejde med Vordingborg Kommunes Ungdomsskole efter Ungdomsskolelovens § 3 og Folkeskolelovens § 33.3
 
Lovgrundlag
 
  • Døgntilbud under 18 år efter servicelovens § § 66, stk. 1, nr. 6
  • Døgntilbud over 18 år efter servicelovens § 107
  • Dagtilbud under 18 år efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 9
  • STU efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov § 5
  • Bostøtte efter servicelovens § 85
  • Individuelt tilrettelagte forløb (særforanstaltninger) efter servicelovens § 107
  • Beskyttet beskæftigelse efter servicelovens § 103
  • Aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104
Platangårdens Ungdomscenter er VISO leverandør
 
Platangårdens Ungdomscenter ledes af Charlotte H. Ishøy.​


Målgruppe: Psykisk sårbare unge med komplekse og sammensatte problemstillinger som skizofreni, spiseforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser og ADHD m.m.
Aldersgruppe: fra 14-25+
Antal pladser: Døgnafdeling under 18 år: 12 pladser, Døgnafdeling over 18 år: 7 pladser
Bruger- og pårørendepolitik: , se mere om Bruger- og pårørendepolitik i Region Sjælland 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
18.12.11
Opdateret
15.03.22
Link til denne side:
Andre sider under Socialpsykiatriske tilbud
 

 Kontakt

 
Platangårdens Ungdomscenter
Præstegårdvej 8
4760 Vordingborg
Tlf. 55 35 03 00
 

 Oversigtslinks