Søg
 

Platangårdens Ungdomscenter

Platangårdens Ungdomscenter tilbyder specialiseret social rehabilitering til børn, unge og voksne i aldersgruppen 14-25+ år

Platangårdens Ungdomscenter
​Platangårdens Ungdomscenter​

Platangårdens målgruppe er børn, unge og voksne med komplekse psykiske og sociale udfordringer. Psykiatriske diagnoser, som skizofreni, spiseforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser, angst, ADHD og/eller autismespektrumforstyrrelser er ofte en del af beskrivelsen af de unge, når de indskrives på Platangården. Sammen med sociale faktorer som eksempelvis brug eller misbrug af euforiserende stoffer, udadreagerende og/eller selvskadende adfærd samt afbrudte skole- eller uddannelsesforløb, viser der sig ofte et billede af unge, hvis funktionsevne er begrænset på mange parametre. Det er funktionsevnen og et løbende fokus på udvikling af denne, der er fokus for Platangårdens rehabiliterende indsats.

Platangårdens faglige tilgang hviler på systemisk og Recovery-orienteret teori og metode, med en udstrakt inddragelse af både beboeren og dennes netværk i indsatsen.

Platangårdens døgntilbud omfatter nord-, midt- og sydhuset på Platangården i Vordingborg med i alt 19 pladser samt en ekstern døgnbolig i Næstved med 7 pladser. Platangården tilbyder desuden individuel tilrettelagte døgntilbud til unge og voksne, som på grund af deres komplekse problemstillinger ikke kan rummes i almindelige døgntilbud.

Platangårdens undervisningstilbud omfatter intern undervisning, STU samt heltidsundervisningen, som er et undervisningstilbud til elever, som ikke kan inkluderes i folkeskolen. Heltidsundervisning drives i samarbejde med Vordingborg Kommunes Ungdomsskole efter Ungdomsskolelovens § 3 og Folkeskolelovens § 33.3

Platangårdens Ungdomscenter er VISO leverandør

Platangårdens Ungdomscenter ledes af Charlotte H. Ishøy.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
18.12.11
Opdateret
20.01.17
Link til denne side:
Andre sider under Socialpsykiatriske tilbud
 

 Kontakt

 
Platangårdens Ungdomscenter
Præstegårdvej 8
4760 Vordingborg
Tlf. 55 35 03 00
 

 Oversigtslinks

 

Regionsrådet

Se de 41 politikere, der udgør Region Sjællands Regionsråd.