Søg
 

Glim Refugium

Glim Refugium er et selvejende socialpsykiatrisk botilbud i Roskilde for voksne.

Glim Refugium

Glim Refugium er en selvejende institution under Landsforeningen Arbejder Adler. Målgruppen på Glim Refugium er yngre voksne i alderen 18-35 år, med en sindslidelse, som på grund af denne har et omfattende behov for støtte i almindelige daglige funktioner eller som har behov for omfattende behandlingsmæssig støtte. Det er yngre voksne som har et ønske om udvikling og som ligeledes har et udviklingspotentiale.

Målgruppen har følgende specifikke funktionsnedsættelser/diagnoser eller en kombination af flere:

  • Depression
  • Angst
  • Personlighedsforstyrrelse
  • Tilknytningsforstyrrelse
  • Selvskadende adfærd
  • Indadreagerende adfærd

Glim Refugium er et miljøterapeutisk behandlingstilbud, og deres to primære beskæftigelsesområder er madlavning og dyrehold.

Hovedopgaven for Glim Refugium er at skabe en god kontakt og et trygt og udviklende miljø for beboerne. I samarbejde med den enkelte borger bliver der udarbejdet et ugeskema med aktiviteter og opgaver, som beboeren skal deltage i. Det kan eksempelvis være pasning af dyrene, madlavning, rengøring, pasning af grønne arealer, uddannelse og ekstern beskæftigelse.

Lovgrundlag

  • Botilbud efter servicelovens § 107

Glim Refugium ledes af Birgitte Knuth Linnet.


Målgruppe: Yngre sindslidende.
Aldersgruppe: Fra 18 år
Antal pladser: 15 pladser
Bruger- og pårørendepolitik: Glim Refugium, se mere om Bruger- og pårørendepolitik i Region Sjælland  

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
20.12.11
Opdateret
15.03.22
Link til denne side:
Andre sider under Socialpsykiatriske tilbud
 

 Kontakt

 
Glim Refugium
Gammelgårdsvej 1A, Glim
4000 Roskilde
Tlf: 46 36 90 46
 

 Oversigtslinks