Søg
 

Kofoedsminde

Kofoedsminde er en landsdækkende specialinstitution for kriminelle psykisk udviklingshæmmede over 18 år i Rødby.

Kofoedsminde
​Kofoedsminde​​​​​​

Kofoedsminde er en landsdækkede specialinstitution for voksne domfældte udviklingshæmmede, der har begået alvorlig personfarlig kriminalitet.

Institutionen er for borgere, der har en dom eller som er idømt en foranstaltning på åbne eller lukkede afsnit.

  • ​Udviklingshæmmede, der på grund af personfarlig kriminalitet skal anbringes i varetægtssurrogat, eller som af retten anbringes i surrogat til mentalobservation. I begge tilfælde på sikret afdeling.
  • Domfældte udviklingshæmmede, der af retssikkerheds- og behandlingsmæssige grunde ikke kan placeres andre steder, og som har dom til sikret afdeling.
  • Domfældte udviklingshæmmede med en kombinationsdom, hvor de både kan placeres på åbne og sikrede afdelinger.
Kofoedsminde består af flere afdelinger, lukkede såvel som åbne.

 

Tilbuddet er en socialpædagogisk behandlingsinstitution, der tilbyder beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud. Derudover har Kofoedsminde en intern skole som en del af dagtilbud. Tilbuddene er knyttet tæt sammen med den socialpædagogiske indsats, der foregår i de enkelte boafsnit.

Kofoedsminde er forpligtet til at tilbyde beskæftigelse, som en del af det strafferetlige vilkår, og beskæftigelsen er en integreret og uadskillelig del af anbringelsen, som ofte er langvarig.

Kofoedsminde har 64 pladser på sikrede afdelinger, 45 pladser på Udviklingscenteret (§103) og 7 pladser på åbne afdelinger.

Kofoedsmindes sikrede del består af 14 sikrede afdelinger, med plads til mellem 1 til 10 beboere på hver afdeling.

Kofoedsmindes åbne pladser anvendes til udflytning fra de sikrede afdelinger.

Kofoedsminde ledes af Kay H. Jokil.

 

 


Målgruppe: Domfældte udviklingshæmmede.
Aldersgruppe: Fra 18 år.
Antal pladser: 64 sikrede pladser og 7 åbne pladser. Undervisning og beskæftigelse 45 pladser.
Bruger- og pårørendepolitik: Kofoedsminde, se mere om Bruger- og pårørendepolitik i Region Sjælland.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
18.12.11
Opdateret
25.03.19
Link til denne side:
Andre sider under Landsdækkende sikrede institutioner
 

 Kontakt

 
Kofoedsminde
Højbovej 9
4970 Rødby
Tlf: 54 61 08 00
 

 Oversigtslinks

 

Regionsrådet

Se de 41 politikere, der udgør Region Sjællands Regionsråd.