Søg
 

Bakkegården

Bakkegården er en sikret døgninstitution for børn og unge.

Bakkegården
​Bakkegården

Bakkegården er en landsdækkende sikret institution og kompetencecenter for mentalt retarderede funktionsnedsatte unge med kriminel adfærd, der ligger i Nykøbing Sjælland. På Bakkegården er der både sikrede afdelinger, åbne afdelinger, delvist lukkede afdelinger, skærmede enheder, særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter. Bakkegården har plads til i alt 15 unge fordelt på hver deres værelse med eget bad og toilet. Pladserne er fordelt på 3 afdelinger beliggende i Annebergparken i Nykøbing Sjælland. 

Målgruppen er unge med kriminalitetsproblematikker i alderen 15-18 år - enkelte over 18 år og enkelte ned til 12 år.
De unge tilbydes beskæftigelse i værksteder og undervisning med det formål at give de unge en positiv og realistisk oplevelse af deres muligheder.

Bakkegården - Elmehuset er sikrede afdelinger for unge mellem 15 og 17 år, enkelte ned til 12 år og enkelte over 17 år. De unge anbringes i enten varetægtssurrogat, sidder som led i en ungdomssanktion eller afsoner en dom.

Bakkegården - Skelbækgård er en åben afdeling for sent udviklede og mentalt retarderede unge med kriminel adfærd i alderen 15-18 år. Der er mulighed for forlængelse af ophold udover det 18. år op til maksimalt 23 år.

Bakkegården - Birkenhuset er en afdeling for individuelle projekter for unge i åbent regi. Problematikkerne er massive tilpasningsproblemer, ofte kombineret med selvskadende eller udadreagerende adfærd og psykiatriske problemer. Projektafdeling Birkehuset er en stor ejendom beliggende i Annebergparken i Nykøbing Sjælland tæt på Bakkegårdens sikrede afdelinger. Ejendommen består af fire sammenhængende bygninger, hvor administrationen har til huse i den ene. De øvrige tre bygninger er indrettet fleksibelt og tilpasset til de unge. Der er mulighed for at indrette lejligheder til unge i enten ene-foranstaltninger eller parallel-projekter.
De unge på Birkehuset tilbydes en struktureret hverdag med meget tæt kontakt til voksne døgnet rundt. Der er mulighed for undervisning og beskæftigelse.

Lovgrundlag

  • Sikret døgninstitution for børn og unge, der drives efter servicelovens § 66, stk. 1 nr. 6 jf. § 67, stk. 3.
  • Undervisning efter folkeskolelovens § 20, stk. 2, jf. stk. 4.
  • Åbne afdelinger og særforanstaltninger, der drives efter servicelovens § 66, stk. 1, nr. 6, 107 og 108. 

Bakkegården er

Bakkegården ledes af Bente Hansen Kermenoglou.  


Målgruppe: Kriminelle m.fl. 
Visitation til Bakkegårdens sikrede afdelinger sker i henhold til bekendtgørelse nr. 419 af 29. april 2014 om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet. ​
Aldersgruppe: 12-18 år. Enkelte er over 18 år.
Antal pladser: 15 pladser.
Bruger- og pårørendepolitik: Bakkegården, se mere om Bruger- og pårørendepolitik i Region Sjælland 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
18.12.11
Opdateret
15.03.22
Link til denne side:
Andre sider under Landsdækkende sikrede institutioner
 

 Kontakt

 
Bakkegården
Annebergparken 45
4500 Nykøbing Sj.
Tlf: 59 96 59 00
 

 Oversigtslinks