Søg
 

Bakkegården

Bakkegården er en sikret døgninstitution for børn og unge.

Bakkegården
​Bakkegården

Bakkegården er en landsdækkende sikret institution og kompetencecenter for mentalt retarderede funktionsnedsatte unge med kriminel adfærd, der ligger i Nykøbing Sjælland. På Bakkegården er der både sikrede afdelinger, åbne afdelinger, delvist lukkede afdelinger, skærmede enheder, særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter. Bakkegården har plads til i alt 15 unge fordelt på hver deres værelse med eget bad og toilet. Pladserne er fordelt på 3 afdelinger beliggende i Annebergparken i Nykøbing Sjælland. 

Målgruppen er unge med kriminalitetsproblematikker i alderen 15-18 år - enkelte over 18 år og enkelte ned til 12 år.
De unge tilbydes beskæftigelse i værksteder og undervisning med det formål at give de unge en positiv og realistisk oplevelse af deres muligheder.

Bakkegården - Elmehuset er sikrede afdelinger for unge mellem 15 og 17 år, enkelte ned til 12 år og enkelte over 17 år. De unge anbringes i enten varetægtssurrogat, sidder som led i en ungdomssanktion eller afsoner en dom.

Bakkegården - Skelbækgård er en åben afdeling for sent udviklede og mentalt retarderede unge med kriminel adfærd i alderen 15-18 år. Der er mulighed for forlængelse af ophold udover det 18. år op til maksimalt 23 år.

Bakkegården - Birkenhuset er en afdeling for individuelle projekter for unge i åbent regi. Problematikkerne er massive tilpasningsproblemer, ofte kombineret med selvskadende eller udadreagerende adfærd og psykiatriske problemer. Projektafdeling Birkehuset er en stor ejendom beliggende i Annebergparken i Nykøbing Sjælland tæt på Bakkegårdens sikrede afdelinger. Ejendommen består af fire sammenhængende bygninger, hvor administrationen har til huse i den ene. De øvrige tre bygninger er indrettet fleksibelt og tilpasset til de unge. Der er mulighed for at indrette lejligheder til unge i enten ene-foranstaltninger eller parallel-projekter.
De unge på Birkehuset tilbydes en struktureret hverdag med meget tæt kontakt til voksne døgnet rundt. Der er mulighed for undervisning og beskæftigelse.

Bakkegården er

Bakkegården ledes af Bente Hansen Kermenoglou.  


Målgruppe: Kriminelle m.fl. 
Visitation til Bakkegårdens sikrede afdelinger sker i henhold til bekendtgørelse nr. 419 af 29. april 2014 om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet. ​
Aldersgruppe: 12-18 år. Enkelte er over 18 år.
Antal pladser: 15 pladser.
Bruger- og pårørendepolitik: Bakkegården, se mere om Bruger- og pårørendepolitik i Region Sjælland 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
18.12.11
Opdateret
31.07.19
Link til denne side:
Andre sider under Landsdækkende sikrede institutioner
 

 Kontakt

 
Bakkegården
Annebergparken 45
4500 Nykøbing Sj.
Tlf: 59 96 59 00
 

 Oversigtslinks

 

Regionsrådet

Se de 41 politikere, der udgør Region Sjællands Regionsråd.