Søg
 
Socialområdet
Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 57 00
Fax 50 87 57 49

​Takstoversigt 2018

Oversigt over takster godkendt i Regionsrådet

Strategi 2017-2020
Strategi for udviklingen på det regionale socialområde​
Region Sjælland løser på socialområdet opgaver overfor borgere med helt særlige behov, som har brug for en særforanstaltning

Regionsrådet

Se de 41 politikere, der udgør Region Sjællands Regionsråd.