Søg
 

Roskildehjemmet

Roskildehjemmet er et selvejende forsorgshjem for personer over 18 år.

​Roskildehjemmet​

Roskildehjemmet er et midlertidigt botilbud til personer over 18 år, der ikke har, eller ikke kan opholde sig i, egen bolig, og som på grund af særlige vanskeligheder mangler botilbud, aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Roskildehjemmet er en selvejende institution oprettet af Landsforeningen Arbejder Adler.

Særlige sociale vanskeligheder kan være dårlig opvækst, ingen eller beskeden uddannelse, misbrug af rusmidler, konfliktfyldte eller voldelige parforhold, kriminalitet, psykiske lidelser eller ensomhed.

Der tages udgangspunkt i beboerens aktuelle situation. Roskildehjemmet arbejder kognitivt, løsningsfokuseret og værdsættende ud fra beboerens ønsker og kompetencer.

Roskildehjemmet har 50 pladser på enkelt værelser. 

Som institution under foreningen Arbejde Adler har hjemmets beboere pligt til at deltage i Roskildehjemmets beskæftigelse efter evne.

Lovgrundlag

  • Forsorgshjem, beskæftigelse og efterforsorg efter Servicelovens § 110

Roskildehjemmet ledes af Ingeborg Olsen.

Målgruppe: Særlige udsatte hjemløse.
Aldersgruppe: Over 18 år.
Antal pladser: Roskildehjemmet har 50 pladser 
Bruger- og pårørendepolitik: Roskildehjemmet, se mere om Bruger- og pårørendepolitik i Region Sjælland

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
19.12.11
Opdateret
15.03.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Roskildehjemmet
Gammelgårdsvej 1, Glim
4000 Roskilde
Tlf. 46 36 90 00
 

 Oversigtslinks