Søg
 

Roskildehjemmet

Roskildehjemmet er et selvejende forsorgshjem for personer over 18 år.

Roskildehjemmet
​Roskildehjemmet​

Roskildehjemmet er midlertidigt botilbud til personer over 18 år, der ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig og som på grund af særlige vanskeligheder mangler botilbud, aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. 

Særlige sociale vanskeligheder kan være dårlig opvækst, ingen eller beskeden uddannelse, misbrug af rusmidler, konfliktfyldte eller voldelige parforhold, kriminalitet, psykiske lidelser eller ensomhed.

Der tages udgangspunkt i beboerens aktuelle situation. Roskildehjemmet arbejder kognitivt, løsningsfokuseret
og værdsættende ud fra beboerens ønsker og kompetencer.

Roskildehjemmet kan deles op i 3 funktioner:

  • forsorgshjemmet med 38 pladser.
  • udslusningsboliger med 7 pladser. 
    (Æblehaven 98,1.th - 4000 Roskilde)
  • forskellige aktiveringstilbud med tilbud om beskyttet beskæftigelse.

Som institution under foreningen Arbejde Adler har hjemmets beboere pligt til at deltage i Roskildehjemmets beskæftigelse efter evne.

Roskildehjemmet ledes af konstitueret forstander Torben Larsen.

Målgruppe: Særlige udsatte hjemløse.
Aldersgruppe: Over 18 år.
Antal pladser: 38 pladser på forsorgshjemmet, 38 pladser på værksted og 7 pladser i udslusningsboliger.
Bruger- og pårørendepolitik: Roskildehjemmet, se mere om Bruger- og pårørendepolitik i Region Sjælland

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
19.12.11
Opdateret
18.12.18
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Roskildehjemmet
Gammelgårdsvej 1, Glim
4000 Roskilde
Tlf. 46 36 90 00
 

 Oversigtslinks

 

Regionsrådet

Se de 41 politikere, der udgør Region Sjællands Regionsråd.