Søg
 

Børn og unge

Region Sjælland sørger for driften af de sociale tilbud og specialundervisningstilbud, der er truffet aftale om i rammeaftalen mellem kommunerne og Regionen.

Himmelev

Himmelev er et døgn- og dagtilbud for børn og unge med autisme, udviklingsforstyrrelser (ASF) og andre psykiske lidelser.

Skelbakken

Skelbakken er et bo- og aflastningstilbud i Karlslunde til børn og unge med varigt og betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse.

Marjatta

Marjatta er en selvejende institution for udviklingshæmmede børn, unge og voksne med skolehjem, ungdomsuddannelse, værksteder og boenheder for voksne handicappede.

Synscenter Refsnæs

Synscenter Refsnæs er et landsdækkende skole- og botilbud til børn og unge (0-35 år) med synshandicap.

Platangårdens Ungdomscenter

Platangårdens Ungdomscenter tilbyder specialiseret social rehabilitering til børn, unge og voksne i aldersgruppen 14-25 år.

Skelbækgård v. Bakkegården

Skelbækgård er et åbent tilbud for utilpassede unge.

Birkehuset v. Bakkegården

Birkehuset –Bakkegårdens projektafdeling med skærmede enheder og særforanstaltninger.

Elmehuset v. Bakkegården

Elmehuset er sikrede afdelinger for unge som anbringes i varetægtssurrogat, sidder som led i en ungdomssanktion eller afsoner en dom på Bakkegården.

Oprettet
28.11.11
Opdateret
15.03.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Socialområdet
Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø
Tlf. 70 15 50 00