Søg
 

Børn og unge

Region Sjælland sørger for driften af de sociale tilbud og specialundervisningstilbud, der er truffet aftale om i rammeaftalen mellem kommunerne og Regionen.

Himmelev

Himmelev er et døgn- og dagtilbud for børn og unge med autisme, udviklingsforstyrrelser (ASF) og andre psykiske lidelse.

Skelbakken

Skelbakken er et bo- og aflastningstilbud i Karlslunde til børn og unge med varigt og betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse.

Marjatta

Marjatta er en selvejende institution for udviklingshæmmede børn, unge og voksne med skolehjem, ungdomsuddannelse, værksteder og boenheder for voksne handicappede.

Synscenter Refsnæs

Synscenter Refsnæs er et landsdækkende skole- og botilbud til børn og unge (0-25 år) med synshandicap.

Platangårdens Ungdomscenter

Platangårdens Ungdomscenter tilbyder specialiseret social rehabilitering til børn, unge og voksne i aldersgruppen 14-25+år

Skelbækgård v. Bakkegården

Skelbækgård er et åbent tilbud for utilpassede unge.

Birkehuset v. Bakkegården

Birkehuset –Bakkegårdens projektafdeling med skærmede enheder og særforanstaltninger.

Oprettet
28.11.11
Opdateret
06.04.18
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Socialområdet
Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 57 00
Fax 50 87 57 49

Regionsrådet

Se de 41 politikere, der udgør Region Sjællands Regionsråd.