Søg
 

Skelbakken

Skelbakken er et bo- og aflastningstilbud i Karlslunde til børn og unge med varigt og betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse.

Skelbakken
Skelbakken​​​​​​​​​​​​

​Skelbakkens målgruppe er børn og unge 0-18 år med varigt og betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, herunder multiple handicap. Målgruppen er karakteriseret ved børn og unge med et omfattende behov for pleje og bistand. Der er mulighed for forlængelse til det 23. år.

Alle børn og unge i den skolepligtige alder har et skoletilbud uden for Skelbakken. Børn under den skolepligtige alder benytter normalt en specialbørnehave.​ Ved aflastningsophold benyttes de dagforanstaltninger, som barnet/den unge i forvejen er tilknyttet. 

Skelbakken er indrettet så det mest muligt ligner et almindeligt bolig- og familiemiljø, og der lægges vægt på, at børnene og de unge lever og udvikles i en hjemlig atmosfære.

Skelbakken fremstår i nutidige rammer med loftlifte på værelser og badeværelser, samt andre nødvendige hjælpemidler. I 2019 kunne Skelbakken ligeledes indvie deres nye Sanserum, der skal skabe forskellige sansemæssige oplevelser for børnene, velvære, venskaber på tværs og ikke mindst stor glæde og trivsel.

Tilbuddet er opdelt i et Børnehus (0-10 år), et Mellemhus (10-16 år), et Ungehus med hver 6 pladser (16-18 år, med mulighed for forlængelse op til 23 år) og et Aflastningshus med 7 pladser (0-18 år)..​

Lovgrundlag

  • Døgn- og aflastningstilbud efter servicelovens § 66, stk. 1, nr. 6. og § 107.
  • Aflastningstilbud efter servicelovens § 44 jf. § 84

Skelbakken ledes af Jette Kofoed.

Se bo- og aflastningstilbud på Skelbakken


Målgruppe: Børn og unge med varigt og betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, herunder multiple handicap.
Aldersgruppe: 0-23 år
Antal pladser: 26 pladser
Bruger- og pårørendepolitik
Skelbakken, se mere om Bruger- og pårørendepolitik i Region Sjælland

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
10.12.11
Opdateret
15.03.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Skelbakken
Skelbakken 9
2690 Karlslunde

Tlf. 46 16 17 18
 

 Oversigtslinks