Søg
 

Birkehuset v. Bakkegården

Birkehuset –Bakkegårdens projektafdeling med skærmede enheder og særforanstaltninger.

Østerlund v/Bakkegården
Birkehuset v/Bakkegården​

Birkehuset er en større ejendom beliggende i Annebergparken tæt på  Bakkegården og få kilometer fra Skelbækgård.

Målgruppen er mentalt retarderede unge i alderen 12-23 år med kriminel adfærd, massive tilpasningsproblemer, ofte med selvskadende eller udadreagerende adfærd kombineret med psykiatriske problemer. De unge har i en kortere eller længere periode helt særlige behov for at være i et afskærmet individuelt projekt, da de i dagligdagen ikke kan indgå i sociale sammenhænge med andre unge. 

De unge i Birkehuset tilbydes en struktureret hverdag med meget tæt kontakt til voksne døgnet rundt. Der er mulighed for undervisning og beskæftigelse. Projektafdeling Birkehuset opretter løbende særlige foranstaltninger rettet mod specielle unge, der ikke umiddelbart kan rummes eller profitere af de andre typer tilbud, som findes på Bakkegården eller på andre sociale tilbud. 

Bakkegården er

Birkehuset ledes af Bente Hansen Kermenoglou.


Målgruppe: Unge med vidtgående problematikker, herunder unge med behov inden for det psykiatriske felt. 
Aldersgruppe: 12-23 år med mulighed for forlængelse.
Antal pladser: 10 individuelt skærmede pladser.
Bruger- og pårørendepolitik: se mere om Bruger- og pårørendepolitik i Region Sjælland ​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
18.12.11
Opdateret
15.03.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Bakkegården
Annebergparken 45
4500 Nykøbing Sj.
Tlf: 59 96 59 00
 

 Oversigtslinks