Søg
 

Marjatta

Marjatta er en selvejende institution for udviklingshæmmede børn, unge og voksne med skolehjem, ungdomsuddannelse, værksteder og boenheder for voksne handicappede.

Marjatta
​Marjatta​​​​​​​​

Marjatta er en selvejende institution for udviklingshæmmede børn, unge og voksne, som har driftsoverenskomst med Region Sjælland.

Målgruppen er bred og karakteriseret med forskellige former for:
 • Udviklingshæmning
 • Medfødt syndrom, kromosomfejl og stofskiftelidelser
 • Autismespektrumforstyrrelse
 • Medfødt hjerneskade
 • Omsorgssvigt
 • Opmærksomhedsforstyrrelse
 • Udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder
 • Udviklingsforstyrrelse af tale og sprog
 • Udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder
 • Anden udviklingsforstyrrelse

Marjatta har gennem årene udviklet sig til et fællesskab med et livslangt tilbud til mennesker med særlige behov for støtte.

Fællesskabet består af følgende enheder: Marjattas Skolehjem, ungdomsuddannelse (STU), voksencentre, værksteder og aktivitetstilbud.

Afsættet er Rudolf Steiners antroposofi, som blandt andet fremhæver, at kunstnerisk aktivitet er en af de store drivkræfter i al menneskelig udvikling, uanset om man er handicappet eller ej.

Skolehjemmet ligger i naturskønne omgivelser, som giver børnene og de unge udfoldelsesmuligheder tæt ved vand, skov, naturlegeplads, shelterplads m.m.

Skolehjemmet er et døgntilbud og består af 7 grupper med hver 5-12 børn og unge. Børnegrupperne og den ene ungdomsgruppe ligger i tilknytning til hinanden. De øvrige ungdomsgrupper ligger i særskilte huse på matriklen. Alle børn og unge går på den interne skole eller på ungdomsuddannelsen (STU). 

​Lovgrundlag

 • Døgnophold og aflastning til børn og unge efter servicelovens § 66, stk. 1, nr. 6
 • Undervisning efter folkeskolelovens § 20, stk. 2, jf. stk. 4. Der er indgået undervisningsoverenskomst med Næstved Kommune.
 • Lov nr. 564 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)
 • Særligt klubtilbud/fritidstilbud efter servicelovens § 36.

Marjatta ledes af Bernhard Franz Schmitz. 


Målgruppe: Børn, unge og voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Aldersgruppe: 5-18 år og over 18 år.
Antal pladser: Døgnpladser u/18 år: 22 pladser. Døgnpladser o/18 år: 12 pladser. Skole/undervisning: 48 pladser. Fritidstilbud: 27 pladser. Ungdomsuddannelse(STU): 23 pladser. Beskyttet beskæftigelse 36 pladser. Aktivitets- og samværstilbud: 100 pladser og aflastningstilbud: 2,4 pladser.​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
13.12.11
Opdateret
15.03.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Marjatta
Strandvejen 15
4733 Tappernøje
Tlf. 55 96 51 19
 

 Oversigtslinks