Søg
 

Marjatta

Marjatta er en selvejende institution for udviklingshæmmede børn, unge og voksne med skolehjem, ungdomsuddannelse, værksteder og boenheder for voksne handicappede.

Marjatta
​Marjatta​​​​​​​​

Marjatta er en selvejende institution for udviklingshæmmede børn, unge og voksne.

Målgruppen er bred og karakteriseret med forskellige former for:
 • Udviklingshæmning
 • Medfødt syndrom, kromosomfejl og stofskiftelidelser
 • Autismespektrumforstyrrelse
 • Medfødt hjerneskade
 • Omsorgssvigt
 • Opmærksomhedsforstyrrelse
 • Udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder
 • Udviklingsforstyrrelse af tale og sprog
 • Udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder
 • Anden udviklingsforstyrrelse

Marjatta er en selvejende institution og har driftsoverenskomst med Region Sjælland. Marjatta har gennem årene udviklet sig til et fællesskab med et livslangt tilbud til mennesker med særlige behov for støtte.

Fællesskabet består af følgende enheder: Marjattas Skolehjem, ungdomsuddannelse (STU), voksencentre, værksteder og aktivitetstilbud.
Afsættet er Rudolf Steiners antroposofi, som bl.a. fremhæver, at kunstnerisk aktivitet er en af de store drivkræfter i al menneskelig udvikling, uanset om man er handicappet eller ej.

Skolehjemmet ligger i naturskønne omgivelser, som giver børnene og de unge udfoldelsesmuligheder tæt ved vand, skov, naturlegeplads, shelterplads m.m.

Skolehjemmet er et døgntilbud og består af 7 grupper med hver 5-12 børn og unge. Børnegrupperne og den ene ungdomsgruppe ligger i tilknytning til hinanden. De øvrige ungdomsgrupper ligger i særskilte huse på matriklen. Alle børn og unge går på den interne skole eller på ungdomsuddannelsen (STU). 

​Lovgrundlag

 • Døgnophold og aflastning til børn og unge efter servicelovens § 66, stk. 1, nr. 6
 • Undervisning efter folkeskolelovens § 20, stk. 2, jf. stk. 4. Der er indgået undervisningsoverenskomst med Næstved Kommune.
 • Lov nr. 564 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)
 • Særligt klubtilbud/fritidstilbud efter servicelovens § 36.

Marjatta ledes af Bernhard Franz Schmitz. 


Målgruppe: Børn, unge og voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Aldersgruppe: 5-18 år og over 18 år.
Antal pladser: Døgnpladser u/18 år: 22 pladser. Døgnpladser o/18 år: 12 pladser. Skole/undervisning: 48 pladser. Fritidstilbud: 27 pladser. Ungdomsuddannelse(STU): 23 pladser. Beskyttet beskæftigelse 36 pladser. Aktivitets- og samværstilbud: 100 pladser og aflastningstilbud: 2,4 pladser.​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
13.12.11
Opdateret
17.06.20
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Marjatta
Strandvejen 15
4733 Tappernøje
Tlf. 55 96 51 19
 

 Oversigtslinks

 

Har du det godt?

Er hverdagen blevet udfordrende? Få hjælp til at holde balancen.