Søg
 

Himmelev

Himmelev er et døgn- og dagtilbud for børn og unge med autisme, udviklingsforstyrrelser (ASF) og andre psykiske lidelser.

Himmelev
​Himmelev​​

Himmelev er et døgn- og dagtilbud til børn og unge med autisme, Aspergers syn​drom og forstyrrelser inden for autismeområdet samt svære opmærksomhedsforstyrrelser og andre psykiske lidelser. På Himmelev arbejder vi målerettet for at ruste børnene til at tage aktivt del i deres eget liv og i samfundslivet. Målgruppen er karakteriseret ved:

  • Autismespektrum
  • Opmærksomhedsforstyrrelser
  • Kommunikationsnedsættelse
  • ADHD
  • Psykiske lidelser

Himmelev løser også opgaver over for borgere med en særlig problemskabende adfærd, der ikke kan rummes i ordinære tilbud. Borgerne har typisk komplekse problemstillinger der kræver en særlig tilrettelagt og skærmet indsats, som Himmelev kan etablere i samarbejde med den visiterende myndighed.

Behandlingstilgangen tager udgangspunkt i en individuel behandlingsplan for det enkelte barn, som tilrettelægges i fællesskab med forældre og kommune. Denne plan skal tilpasses barnets udviklingsmuligheder, så barent lærer, udvikles og trives.

Himmelev består af boliger, skole, daggruppe og aktivitetsområde. Himmelev tilbyder både dagbehandling og døgnbehandling med intern skole. Der er mulighed for aflastning for børn i dagbehandling.

Lovgrundlag

  • Døgnophold efter servicelovens § 66, stk. 1, nr. 6
  • Undervisning efter folkeskolelovens § 20, stk. 2, jf. stk. 4. Der er indgået undervisningsoverenskomst med Lejre Kommune.
  • Særligt klubtilbud (daggruppetilbud) efter servicelovens § 36.

Læs mere om HIMMELEV modellen - tilpas forenklet miljø

Himmelev ledes af Kirsten Skaue Jørgensen.


 

Målgruppe: Autismespektrumsforstyrrelser.
Aldersgruppe: 5-18 år. Enkelte er over 18 år.
Antal pladser: 22 døgnpladser, 6 pladser særlige klubtilbud til hjemmeboende børn/unge og 22 undervisningspladser.
Bruger- og pårørendepolitik: Himmelev, se mere om Bruger- og pårørendepolitik i Region Sjælland 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
28.11.11
Opdateret
12.09.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Himmelev
Sofie Madsensvej 5
4330 Hvalsø
Tlf. 47 32 95 00
 

 Oversigtslinks