Søg
 

Elmehuset v. Bakkegården

Elmehuset er sikrede afdelinger for unge som anbringes i varetægtssurrogat, sidder som led i en ungdomssanktion eller afsoner en dom på Bakkegården.

​Elmehuset er de sikrede afdelinger på Bakkegården for unge i alderen 15-17 år. Undtagelsesvis kan enkelte være ned til 12 år og enkelte over 17 år. De unge anbringes her i et varetægtssurrogat, sidder som led i en ungdomssanktion eller for at afsone en dom.

Det vides ikke på forhånd, hvad tidsperspektivet er for de unges ophold på Bakkegårdens sikrede afdelinger. De unges ophold kan derfor både være af kortere eller længere varighed.

Elmehuset er beliggende i Annebergparken i Nykøbing Sjælland, og er indrettet i de gamle bygninger, der tidligere har hørt til Psykiatrihospitalet.

Udenomsarealet ved Elmehuset er sikret med højt hegn, tremmer og overvågningskameraer.

Elmehuset ledes af Bente Hansen Kermenoglou.


Målgruppe: Unge med vidtgående problematikker, herunder unge med behov inden for det psykiatriske felt. om anbringes i enten varetægtssurrogat, sidder som led i en ungdomssanktion eller afsoner en dom. 
Aldersgruppe: 15-17 år (med undtagelser kan enkelte være ned til 12 år og enkelte over 17 år).
Antal pladser: 10 sikrede pladser.
Bruger- og pårørendepolitik: se mere om Bruger- og pårørendepolitik i Region Sjælland ​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
31.07.19
Opdateret
15.03.22
Link til denne side:
 

 Visitkortvælger