Søg
 

Om Socialområdet

Region Sjælland driver tilbud, som leverer specialiserede tilbud til borgere på social- og specialundervisningsområdet.

Region Sjælland driver 13 tilbud, som der er truffet aftale om i rammeaftalen med kommunerne. Der er tale om tilbud til en bred og forskelligartet målgruppe:
 
  • Dag- og døgninstitutioner til børn og unge
  • Dag- og botilbud til voksne
  • Specialundervisningstilbud til børn og voksne
  • Udviklingshæmmede borgere med dom
  • Rådgivning af synshandicappede børn og unge samt  børn og unge med epilepsi
  • Forsorgshjem

Kvalitet i tilbuddene

Region Sjælland ønsker høj faglighed og god service i tilbuddene. Region Sjælland arbejder for en fortsat udvikling af kvaliteten og indsatsen i tilbuddene på det specialiserede socialområde, således at brugere, pårørende og samarbejdspartnere oplever tilbuddene som værende af tilfredsstillende høj kvalitet. Ledere og medarbejder arbejder med kvalitetsudvikling på tværs af faggrænser og geografi.
Vi arbejder aktivt med:
 
  • At kombinere kvalitet i tilbuddene med en effektiv drift
  • At udvikle samarbejdet med brugere og pårørende
  • At skabe synlighed om de leverede ydelser og opnåede resultater

Rammeaftale med kommunerne

Rammeaftalerne er et centralt planlægnings- og udviklingsværkstøj, der skal sikre, at der sker den nødvendige koordinering af tilbud inden for rammeaftalens område, så der er de tilbud, der måtte være behov for til borgere med helt særlige behov. Region Sjælland arbejder for et tæt samarbejde mellem Regionen og kommunerne i regionen om koordineringen af tilbud inden for social- og specialundervisningsområdet.
 
Regionsrådet er ansvarlig for rammeaftalen for specialundervisningsområdet og koordineringen heraf.
 

Ledelsen

Social- og Servicedirektør
Michael Nørgaard

Socialchef
Pia Inge Bille

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
01.12.11
Opdateret
15.03.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Socialområdet
Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø
Tlf. 70 15 50 00
 

 Oversigtslinks

 
Strategi 2017-2020
Strategi for udviklingen på det regionale socialområde​