Søg
 

Tidligere forskningsprojekter 2015-2016

Borgerens inklusion i lokale fællesskaber - et perspektiv for indsatsen

 

Projektperiode: januar 2015 - december 2016
Deltagende tilbud: Bo- og Naboskab Sydlolland, Glim Refugium og Synscenter Refsnæs

 

Formålet med projektet var at kvalificere de socialpædagogiske metoder der anvendes på socialområdet i regionen, så de kan supplere og understøtte de opgaver, der løses lokalt i kommunerne, og dermed fremme en udvikling i retning mod at understøtte borgernes inklusion i lokale fællesskaber. Projektet skabte viden om hvad der hæmmer og fremmer kvaliteten af de socialpædagogiske indsatser og metoder for den enkelte borger, i forhold til at skabe et sammenhængende forløb med et inkluderende perspektiv.

 

Projektet blev udført af forskere fra Aalborg Universitet (AAU) anført af ph.d. Inger Bruun Hansen og ph.d. Anne Breumlund (Institut for Sociologi og Socialt Arbejde)

Borgerens inklusion i lokale fællesskaber - Erfaringer og resultater (pdf) 

 


Bæredygtig inklusion gennem community dannelse​​

Projektperioder: januar 2015 – januar 2016 og
august 2016 – december 2017
Deltagende tilbud: Marjatta og Østagergård (privat organisation)

 

Formålet med projektetet var at undersøge, hvordan man kan give mennesker med psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser mulighed for i højere grad at blive en del af det omgivende samfund. 

Projektet skabte viden om hvordan man øger borgenes inklusion gennem en tættere kontakt til aktører, som for eksempel kommunalforvaltning, lokale virksomheder og frivillige organisationer. Idealet var, at de socialpædagogiske tilbud, frem for at se sig selv som institution, i højere grad ville få en selvforståelse som community. 
 

Projektet blev udført af forskere fra Roskilde Universitet (RUC) og Professionshøjskolen Absalon anført af ph.d. og lektor Jesper Holm, ph.d. og lektor Birgitte Ravn Olesen og ph.d. og adjunkt Henrik Sørensen.
 

Bæredygtig inklusion gennem community dannelse - review af praksiserfaringer i Danmark, Norge og Sverig (pdf)

Bæredygtig inklusion gennem community dannelse - Marjatta-fællesskaber og inklusion (pdf)

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
23.01.18
Opdateret
15.03.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Socialområdet
Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø
Tlf. 70 15 50 00