Søg
 

Tidligere forskningsprojekter 2011-2014

Velfærdsteknologi, Innovation, Omsorg og Læring (VIOL pro​jektet)

Projektperiode: januar 2013 – februar 2015  
 
Deltagende tilbud: Tre regionale sociale tilbud 
 
 
Projektet var et samarbejde mellem Roskilde Universitet (RUC) og Professionshøjskolen Absalon, støttet af Den Europæiske Socialfond. Formålet med VIOL projektet var at iværksætte aktiviteter, som kunne danne grundlaget for at Absalons studerende tilegnede sig kompetencer til at udvikle, anvende og implementere nye velfærdsteknologiske løsninger.
 
Tre at de regionale sociale tilbuds praksis, dannede baggrund for artiklen: Digitale teknologier på det specialpædagogiske område – Livskvalitet til debat. Artiklen kan læses i sin fulde længde i publikationen:
 
 

 
 

Sundhedsfremmende pædagogik i hverdagskulturen

 
Projektperiode: januar 2011 – juni 2013  
 
Deltagende tilbud: Marjatta, Himmelev og Sigrid Undset (kommunalt tilbud)
 
Formålet med projektet var at udvikle viden om god sundhedsfremmende pædagogisk praksis inden for specialområdet med udgangspunkt i de valgte institutioner.
 
Projekt Sundhedsfremmende pædagogik i hverdagskulturen var et forsknings- og udviklingsprojekt, der blev til i et samarbejde mellem de tre specialinstitutioner for børn og unge med handicap og forskere fra Center for Sundhedsfremmeforskning (CSUF) på Roskilde Universitet. 
 
 

 
 

Brandstiftelse - Hærværk, fascination eller kommunikation

 
Projektperiode: 2011 - 2013
 
Deltagende tilbud: Kofoedsminde
 
Formålet med undersøgelsen var at skabe opmærksomhed omkring et fænomen i Danmark, der ikke tidligere var undersøgt i den danske socialforskning, trods den forholdsvis store andel af udviklingshæmmede, der dømmes for brandstiftelse.  Undersøgelsen udforskede, hvad der karakteriserer de udviklingshæmmede brandstiftere. Målet var at skabe grundlag for metodeudvikling på området, så en effektiv forebyggelse- og behandlingsindsats overfor brandstiftelserne etableres. 
 
Projektet var et samarbejde med Aalborg Universitet (AAU) og blev udført af PhD Søren Holst og PhD Dorte Lystrup. Projektet modtog støtte fra Trygfonden.
 
 
​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
23.01.18
Opdateret
15.03.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Socialområdet
Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø
Tlf. 70 15 50 00