Søg
 

Aktuelle forskningsprojekter

Narrativ pædagogik med fokus på virkning ved Himmelev Behandlingstilbud

Projektperiode:
     
Projektet udføres af Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universiet, og er en opfølgning på et foregående forskningsprojekt om udvikling og implementering af en narrativ tilgang i socialpædagogisk praksis. Formålet med det næste forskningsprojekt er at tilvejebringe dokumentation for virkningen af pædagogers anvendelse af en narrativ socaialpædagogisk metode overfor børn og unge med særlige vanskeligheder.
 
Forskningsprojektet er stadig i den indledende fase. Når de er lidt længere i processen, vil der komme mere konkret information på denne side.
 
 

Tilgang og praksis på Kofoedsminde - Beboerinvolvering og behandlingsarbejdets delmål og indikatorer

Projektperiode:

Projektet udføres af DEFACTUM, forsknings- og konsulentinstans forankret i Region Midtjylland. Formålet med projektet er at tilvejebringe evidensbaseret viden om, hvilken type praksis, der øger beboernes livsmestring og yderligere hvilken type praksis, der mindsker antallet af konflikter, som følge af frustration hos beboerne, som dermed er en forebyggende indsats.

Bevægelse, sundhed og livskvalitet ved Marjatta 

 

Projektperiode:

Projektet gennemføres af VIVE - Det nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Formålet med projektet er at skabe et evidensbaseret grundlag for udvikling af den socialpædagogiske praksis i arbejdet med bevægelse, sundhed og livskvalitet for målgrupper på det specialiserede socialområde, der anses for at være særligt udsatte.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
23.01.18
Opdateret
12.09.19
Link til denne side:
 

 Kontrakt

 
Socialområdet
Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø
Tlf. 70 15 50 00

Regionsrådet

Se de 41 politikere, der udgør Region Sjællands Regionsråd.