Søg
 

Aktuelle forskningsprojekter

Narrativ pædagogik med fokus på virkning ved Himmelev Behandlingstilbud      

Projektet udføres af Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg 
Universiet, og er en opfølgning på et foregående forskningsprojekt om 
udvikling og implementering af en narrativ tilgang i socialpædagogisk 
praksis. Formålet med det næste forskningsprojekt er at tilvejebringe
dokumentation for virkningen af pædagogers anvendelse af en narrativ 
socialpædagogisk metode overfor børn og unge med særlige 
vanskeligheder.
 
 
 
  

Tilgang og praksis på Kofoedsminde - Beboerinvolvering og behandlingsarbejdets delmål og indikatorer

Projektet udføres af DEFACTUM, forsknings- og konsulentinstans forankret i Region Midtjylland. Formålet med projektet er at tilvejebringe evidensbaseret viden om, hvilken type praksis, der øger beboernes livsmestring og yderligere hvilken type praksis, der mindsker antallet af konflikter, som følge af frustration hos beboerne, som dermed er en forebyggende indsats.

 
 
 

Bevægelse, sundhed og livskvalitet ved Marjatta  

 
Projektet gennemføres af VIVE - Det nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Formålet med projektet er at skabe et evidensbaseret grundlag for udvikling af den socialpædagogiske praksis i arbejdet med bevægelse, sundhed og livskvalitet for målgrupper på det specialiserede socialområde, der anses for at være særligt udsatte.
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
23.01.18
Opdateret
08.01.21
Link til denne side:
 

 Kontrakt

 
Socialområdet
Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø
Tlf. 70 15 50 00

Har du det godt?

Er hverdagen blevet udfordrende? Få hjælp til at holde balancen.