Søg
 

Aktuelle forskningsprojekter

Narrativ pædagogik med fokus på virkning ved Himmelev Behandlingstilbud

Projektet udføres af Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet, og er en opfølgning på et foregående forskningsprojekt om udvikling og implementering af en narrativ tilgang i socialpædagogisk praksis. Formålet med det næste forskningsprojekt er at tilvejebringe dokumentation for virkningen af pædagogers anvendelse af en narrativ socialpædagogisk metode overfor børn og unge med særlige vanskeligheder.

Fælles praksis på Kofoedsminde - Beboerinvolvering og behandlingsarbejdets delmål og indikatorer 

Projektet udføres af DEFACTUM, forsknings- og konsulentinstans forankret i Region Midtjylland. Formålet med projektet er at tilvejebringe evidensbaseret viden om, hvilken type praksis, der øger beboernes livsmestring og yderligere hvilken type praksis, der mindsker antallet af konflikter, som følge af frustration hos beboerne, som dermed er en forebyggende indsats.

Bevægelse, sundhed og livskvalitet ved Marjatta

Projektet gennemføres af VIVE - Det nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. 

Formålet med projektet er at skabe et evidensbaseret grundlag for udvikling af den socialpædagogiske praksis i arbejdet med bevægelse, sundhed og livskvalitet for målgrupper på det specialiserede socialområde, der anses for at være særligt udsatte.

Neuroaffektiv tilgang og Theraplay-inspirerede på Bakkegården

Projektet gennemføres af DEFACTUM, forsknings- og konsulentinstans forankret i Region Midtjylland. Projektet har to formål. For det første at opbygge en solid og nuanceret viden om Bakkegårdens arbejde med at udvikle legebaseret indsats for stedets særlige målgruppe. For det andet at gøre de opbyggede erfaringer, metoder og redskaber tilgængelige for bæredygtig spredning og implementering, i første række på andre sociale tilbud i Region Sjælland, men potentielt også nationalt – herunder på landets øvrige sikrede ungeinstitutioner.​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
23.01.18
Opdateret
15.03.22
Link til denne side:
 

 Kontrakt

 
Socialområdet
Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø
Tlf. 70 15 50 00