Søg
 

Bruger- og pårørendepolitik

Region Sjælland ønsker med en oveordnet politik for Socialområdet at sikre ensartethed i tilbuddene med ydelser af høj kvalitet, der bygger på et tæt dialogbaseret samarbejde.

Socialområdet

Bruger- og pårørendepolitikken danner rammen for lokale retningslinjer ved samtlige tilbud, der drives af Region Sjælland.

Med den overordnede bruger- og pårørendepolitik angiver Region Sjælland dermed mål og rammer for, at tilbuddene fortsat aktivt beskæftiger sig med brugerinddragelse og pårørendesamarbejde og bidrager til at udvikle det samlede socialområde i Region Sjælland.

Målgruppe

Brugerinddragelse er et centralt og grundlæggende princip i den sociale indsats og -lovgivning. Når man får et socialt tilbud eller undervisningstilbud i Region Sjælland, har man krav på at blive inddraget i, hvordan tilbuddet er tilrettelagt. Bruger- og pårørendepolitikken er rettet mod følgende primære målgrupper og deres pårørende:

  • Børn og unge på dag- og døgninstitutioner
  • Specialundervisningstilbud for børn og unge
  • Dag- og botilbud for voksne
  • Specialundervisningstilbud for voksne

Bruger- og pårørendepolitikken har også en sekundær målgruppe:

  • ledere og medarbejdere. Det er dem, der, sammen med henholdsvis brugerne og de pårørende, skal føre politikken ud i livet ved at styrke/udvikle den sociale praksis omkring inddragelse og samarbejde.

Mål

Regionens tilbud har en bred og forskelligartet målgruppe, der kræver, at der sker en lokal konkretisering af arbejdet mod de fælles mål.

Region Sjælland ønsker, at de sociale tilbud hele tiden udvikler sig og tilpasser sig den nyeste viden på området og de behov, som det omgivende samfund er med til at definere.

Læs hele pjecen om Dialog og samarbejde med brugere og pårørende på Socialområdet

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
05.12.11
Opdateret
15.03.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Socialområdet
Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø
Tlf. 70 15 50 00
 

 Oversigtslinks