Søg
 

Indenrigs- og Boligministeriets bekendtgøre nr. 861 af 8. maj 2021 om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder

Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1884 af 7. december 2020 om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder.

Bekendtgørelse nr. 861 af 8. maj 2021 om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i kommunalbestyrelser og regionsråd og i disses udvalg som led i håndtering af Coronavirussygdom (Covid-19).” Denne ​nye bekendtgørelse ophæves 12. juni 2021. 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/861


Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
23.03.20
Opdateret
01.06.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Ledelsessekretariatet
Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 10