Søg
 

Vederlag for hverv 2019

Efter loven skal Region Sjælland offentliggøre en oversigt over størrelsen af vederlag for hverv, som medlemmer af Regionsrådet udfører efter udpegning eller indstilling fra Region Sjælland og Danske Regioner.

​​​Lov om kommunernes styrelse (§ 16 e) siger følgende:

"Et medlem af kommunalbestyrelsen, som efter valg eller forslag af kommunen udfører andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, skal oplyse størrelsen af vederlag, der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet, til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen offentliggør inden udgangen af første kvartal, hvilke af dens medlemmer der modtager vederlag for udførelse af sådanne hverv, og størrelsen af vederlaget i sidste kalenderår for hvert enkelt hverv, medlemmet udfører."

Bestemmelsen gælder tilsvarende for medlemmer af Regionsrådet.

Som foreskrevet opdateres oversigten 1 gang årligt i marts måned med oplysninger om udbetalt vederlag i det forgangne år. Oversigt over vederlag i 2019 vil således foreligge i 2020 inden 1. april.

Oversigt over vederlag i 2019

Oplysningerne bygger på regionsrådsmedlemmernes egne indberetninger.

Oversigten omfatter ikke vederlag for deltagelse i Regionsrådets forretningsudvalg og rådgivende udvalg.​​

Navn / Hverv Post Vederlag
Jorun Bech  
Bestyrelsen på Roskilde Handelsskole Formand 50.000
Regionernes Lønnings- og Takstnævn - Danske Regioner
Medlem  30.000
Egon Bo
Videnskabsetisk Komité Medlem 12.130
Tina Boel  
Løn- og praksisudvalg - Danske Regioner Medlem 31.535
Kirsten Devantier  
Udvalget for Psykiatri- og Socialudvalget - Danske Regioner Medlem 31.000
Den Regionale Videnskabsetisk Komité Medlem 12.500
Ursula Dieterich-Pedersen  
Udvalget for Regional udvikling - Danske Regioner
Medlem 31.577
Jens Gredal  
Politisk arbejdsgruppe om prioritering i sundhedsvæsenet - Danske Regioner
Medlem 2.000
Torben Haack  
Bestyrelsen for Lokaltog A/S
Medlem 50.000​
Jan Hendeliowitz  
Udvaglet for Regional Udvikling og EU - Danske Regioner
Medlem 31.479
Jørgen Holst  
Bestyrelsen for Gate 21
Medlem 10.000
Julie Jacobsen  
Selchaus Legat
Medlem 1.267
Peter Jacobsen  
1. næstformand i Region Sjælland Næstformand 116.187
Bestyrelsen MOVIA Medlem 50.000
Udvalget for miljø og ressourcer - Danske Regioner Medlem 24.353
Bestyrelsen for Capnova Zealand Invest = Spring Nordic 2019 Medlem
Bestyrelsen Fonden Spring Nordic Medlem 50.000
Bestyrelsen Erhvervshus Sjælland
Medlem 25.000
Jacob Jensen  
Pensam Formand 170.000
2. næstformand i Region Sjælland 2. formand 116.187
Bestyrelsen Danske Regioner
Medlem 72.572
Annemarie Knigge  
Den Regionale Videnskabsetiske Komite Næstformand 36.390
AMGROS
Næstformand 53.708
Heino Knudsen   
Regionsrådsformand (2019) Formand 1.161.867
Bestyrelsen - Danske Regioner Medlem 71.448
Udvalget for Miljø og Ressourcer - Danske Regioner
Formand 153.036
Anders Koefoed  
Bestyrelsen for Amgros
Medlem 32.692
Camilla Hove Lund  
Udvalget for Sundhedsinnovation og erhvervsfremme - Danske Regioner
Medlem 24.022
Susanne Lundvald  
Bestyrelsen - Zealand - Sjællands Erhvervsakademi Formand 56.314
PKA - Sygeplejerskens pension
Medlem 54.300
Evan Lynnerup  
Bestyrelsen - CAT-fonden/CAT ejendomme Formand 45.000
Udvalget for Regional udvikling - Danske Regioner
Medlem 30.720
Per Nørhave  
Udvalget for Regional Udvikling - Danske Regioner
Medlem 31.778
Charlotte Petersson  
Den Regionale Videnskabsetiske Komite Medlem 1.700
Udvalget for Sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde - Danske Regioner
Medlem 13.248
Kirsten  Rask  
Bestyrelse for Fælleskøkkenet I/S Næstformand 10.000
Sundhedsudvalget - Danske Regioner
Medlem 31.282
Jens Ravn  
Den Regionale Videnskabsetiske Komite Medlem 12.975
Udvalget for Regional Udvikling - Danske Regioner
Medlem 31.750
Gitte Simoni  
Bestyrelsen for Femern Bælt Næstformand 25.000
Bestyrelsen for professionshøjskolen Absalon Medlem 25.000
Sundhedsudvalget - Danske Regioner
Medlem 30.000
Bodil Sø  
Den Regionale Videnskabsetiske Komite Medlem 12.130

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
04.04.19
Opdateret
19.05.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Ledelsessekretariatet
Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 10