Søg
 

Vederlag for hverv 2018

Efter loven skal Region Sjælland offentliggøre en oversigt over størrelsen af vederlag for hverv, som medlemmer af Regionsrådet udfører efter udpegning eller indstilling fra Region Sjælland og Danske Regioner.

​​​Lov om kommunernes styrelse (§ 16 e) siger følgende:

"Et medlem af kommunalbestyrelsen, som efter valg eller forslag af kommunen udfører andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, skal oplyse størrelsen af vederlag, der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet, til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen offentliggør inden udgangen af første kvartal, hvilke af dens medlemmer der modtager vederlag for udførelse af sådanne hverv, og størrelsen af vederlaget i sidste kalenderår for hvert enkelt hverv, medlemmet udfører."

Bestemmelsen gælder tilsvarende for medlemmer af Regionsrådet.

Som foreskrevet opdateres oversigten 1 gang årligt i marts måned med oplysninger om udbetalt vederlag i det forgangne år. Oversigt over vederlag i 2018 vil således foreligge i 2019 inden 1. april.

Oversigt over vederlag i 2018

Oplysningerne bygger på regionsrådsmedlemmernes egne indberetninger.

Oversigten omfatter ikke vederlag for deltagelse i Regionsrådets forretningsudvalg og rådgivende udvalg.​​


​Navn / Navn på hverv ​Post ​Vederlag (kr)
Jorun Bech
Bestyrelsen på Roskilde Handels-
skole
Regionernes Lønnings- og Takstnævn - Danske Regioner
Formand

Medlem
50.000

40.000
 
Egon Bo
Videnskabsetisk Komité
Medlem 12.972

Tina Boel
Løn- og Praksisudvalg - Danske Regioner

Medlem
 
29.213Kirsten Devantier
Udvalget for Psykiatri- og Socialudvalget Danske Regioner Medlem 32.500
​Den Regionale Videnskabsetiske Komité ​Medlem 12.500​
 
Ursula Dieterich-Pedersen
Udvalget for Regional Udvikling Medlem 36.180
 
Lars Folman
​Bestyrelsen for Movia

​Suppleant ​864
Torben Haack
Bestyrelsen for Lokaltog A/S Medlem 50.000​

Jan Hendeliowitz
Udvalget for Regional Udvikling og EU - Danske Regioner Medlem 31.750

Jørgen Holst
Bestyrelsen for Gate 21


Medlem
 
 
10.000
Julie Jacobsen
Selschaus Legat


Medlem​
1.104
Peter Jacobsen
Bestyrelsen MOVIA
Udvalget for miljø og ressourcer - Danske Regioner
Bestyrelsen Capnova Zealand Invest
Medlem
Medlem

Medlem
50.000
31.874

50.000Jacob Jensen
Pensam
2. næstformand i Region Sjælland
Bestyrelsen Danske Regioner
Forman
2. formand
Medlem
110.000
114.213
70.000
 
Annemarie Knigge
Den Regionale Videnskabsetiske Komite
AMGROS
Næstformand
Næstformand
36.384
30.890
 
Heino Knudsen
Regionsrådsformand (2018)
Regionsrådsformand (2019)
Bestyrelsen - Danske Regioner
Udvalget for miljø og ressourcer - Danske Regioner

Formand
Formand
Medlem
Formand
1.144.298
1.147.176
53.070
113.673


Anders Kofoed
Bestyrelsen for Amgros


Medlem
18.800
Camilla Hove Lund
Udvalget for Sundhedsinnovation og erhvervsfremme - Danske Regioner


Medlem
16.180
Susanne Lundvald
Bestyrelsen - Zealand - Sjællands Erhvervsakademi Formand 55.818

Evan Lynnerup
Bestyrelsen - CAT-fonden/CAT ejendomme
Væksthus Sjælland
Formand
Medlem
45.000
11.250
Udvalget for Regional Udvikling - Danske Regioner Medlem 30.720

Per Nørhave
Udvalget for Regional Udvikling - Danske Regioner Medlem 14.724

Charlotte Petersson


Den Regionale Videnskabsetiske Komite
Udvalget for Sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde - Danske Regioner

Kirsten Rask
Bestyrelsen for Fælleskøkkenet I/S
Sundhedsudvalget - Danske Regioner
Medlem
MedlemNæstformand
Medlem
7.573
9.88210.000
21.069
 
Jens Ravn
Den Regionale Videnskabsetiske Komité
Udvalget for Regional Udvikling - Danske Regioner
Medlem
Medlem
12.130
30.720
 
Gitte Simoni
Bestyrelsen for Femern Bælt
Bestyrelsen for professionshøjskolen Absalon
Sundhedsudvalget - Danske Regioner

Næstformand
Medlem
Medlem
 
25.000
16.800
30.000
Bodil Sø
Den Regionale Videnskabsetiske Komité​
Medlem 12.130
​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
04.04.19
Opdateret
28.04.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Ledelsessekretariatet
Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 10