Søg
 

Vederlag for hverv 2017

Efter loven skal Region Sjælland offentliggøre en oversigt over størrelsen af vederlag for hverv, som medlemmer af Regionsrådet udfører efter udpegning eller indstilling fra Region Sjælland og Danske Regioner.

Lov om kommunernes styrelse (§ 16 e) siger følgende:

"Et medlem af kommunalbestyrelsen, som efter valg eller forslag af kommunen udfører andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, skal oplyse størrelsen af vederlag, der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet, til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen offentliggør inden udgangen af første kvartal, hvilke af dens medlemmer der modtager vederlag for udførelse af sådanne hverv, og størrelsen af vederlaget i sidste kalenderår for hvert enkelt hverv, medlemmet udfører."

Bestemmelsen gælder tilsvarende for medlemmer af Regionsrådet.

Som foreskrevet opdateres oversigten 1 gang årligt i marts måned med oplysninger om udbetalt vederlag i det forgangne år. Oversigt over vederlag i 2018 vil således foreligge i 2019 inden 1. april.

Oversigt over vederlag i 2017

Oplysningerne bygger på regionsrådsmedlemmernes egne indberetninger.

Oversigten omfatter ikke vederlag for deltagelse i Regionsrådets forretningsudvalg og rådgivende udvalg.​​


​Navn / Navn på hverv ​Post ​Vederlag (kr)
Jorun Bech
Bestyrelsen på Roskilde Handels-
skole
Formand 50.000
 
Egon Bo
Videnskabsetisk Komité
Medlem 12.130
 
Bente Borreskov
Bestyrelsen SOSU Nykøbing F. Medlem 2.258
 
Kirsten Devantier
Udvalget for Psykiatri- og Socialudvalget Danske Regioner Medlem 32.000
​Videnskabsetisk Komité ​Medlem 12.500​
 
Ursula Dieterich-Pedersen
Udvalg for Sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde
Danske Regioner
Næstformand 48.252
 
Ole Drost
Bestyrelsen - CAPNOVA Zealand Invest Medlem 50.000
Bestyrelsen - Væksthus Sjælland Medlem 15.000
Udvalget for Regional Udvikling, Danske Regioner Medlem 32.184
Pensionskassen for Socialpædagoger mfl. Fomand 187.918
 
Jan Hendeliowitz
Udvalget for Regional Udvikling og EU - Danske Regioner Medlem 32.184
 
Peter Jacobsen
Bestyrelsen MOVIA Medlem 49.255
Bestyrelsen Fælleskøkkenet Medlem 10.000
Gate 21 Medlem 10.000
Løn- og Praksisudvalget - Danske Regioner Medlem 32.829
 
Jeppe Jakobsen
Bestyrelsen i AMGROS I/S Medlem 31.413
 
Brigitte Klintskov Jerkel
Løn- og Praksisudvalget - Danske Regioner Medlem 30.000
 
Annemarie Knigge
Udvalg for Sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde
Danske Regioner
Medlem 30.326
 
Susanne Lundvald
Bestyrelsen - Danske Regioner Medlem 72.520
Pension Danmark Medlem 6.000
Bestyrelsen - Erhvervsakademiet Sjælland Formand 81.466
 
Evan Lynnerup
Bestyrelsen - CAT-fonden/CAT ejendomme Formand 45.000
Løn- og Praksisudvalget - Danske Regioner Medlem 32.184

Ole Marqweis
Den Regionale Videnskabsetiske komité
Næstformand
36.390
Sundhedsudvalget - Danske Regioner
Medlem 32.256

Anne Møller Ronex


Professionshøjskolen Absalon Medlem 24.584
Udvalget for Sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde, Danske Regioner Medlem 32.959
 
Jens Ravn
Bestyrelsen, Regionstog A/S, nu Lokaltog A/S Medlem 50.000
Videnskabsetisk Komité Medlem 12.500
 
Jens Stenbæk
Regionsrådsformand (2016)

Regionsrådsformand (2017) Formand 1.108.380
Bestyrelsen - Danske Regioner Medlem 70.968

Bestyrelsen - Danske Regioner
​Næstformand/
udvalgsformand

209.292​
Henning Tønning
Løn- og Praksisudvalget i Danske Regioner 32.184

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
04.04.18
Opdateret
02.02.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Ledelsessekretariatet
Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 10
​​​

​Se tal for tidligere år


 

​​