Søg
 

Vederlag for hverv 2016

Efter loven skal Region Sjælland offentliggøre en oversigt over størrelsen af vederlag for hverv, som medlemmer af Regionsrådet udfører efter udpegning eller indstilling fra Region Sjælland og Danske Regioner.

Lov om kommunernes styrelse (§ 16 e) siger følgende:

"Et medlem af kommunalbestyrelsen, som efter valg eller forslag af kommunen udfører andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, skal oplyse størrelsen af vederlag, der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet, til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen offentliggør inden udgangen af første kvartal, hvilke af dens medlemmer der modtager vederlag for udførelse af sådanne hverv, og størrelsen af vederlaget i sidste kalenderår for hvert enkelt hverv, medlemmet udfører."

Bestemmelsen gælder tilsvarende for medlemmer af Regionsrådet.

Som foreskrevet opdateres oversigten 1 gang årligt i marts måned med oplysninger om udbetalt vederlag i det forgangne år. Oversigt over vederlag i 2017 vil således foreligge i 2018 inden 1. april.

Oversigt over vederlag i 2016

Oplysningerne bygger på regionsrådsmedlemmernes egne indberetninger.

Oversigten omfatter ikke vederlag for deltagelse i Regionsrådets forretningsudvalg og rådgivende udvalg.

​Navn / Navn på hverv ​Post ​Vederlag (kr)
Egon Bo
Videnskabsetisk Komité Medlem 12.130
 
Tina Boel
Udvalget for Psykiatri- og Socialudvalget Danske Regioner Medlem 31.600
Videnskabsetisk Komité Medlem 12.130
 
Bente Borreskov
Bestyrelsen SOSU Nykøbing F. Medlem 4.049
 
Kirsten Devantier
Udvalget for Psykiatri- og Socialudvalget Danske Regioner Medlem 31.600
 
Ursula Dieterich-Pedersen
Udvalg for Sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde
Danske Regioner
Næstformand 47.436
 
Ole Drost
Bestyrelsen - CAPNOVA Zealand Invest Medlem 50.000
Bestyrelsen - Væksthus Sjælland Medlem 15.000
Udvalget for Regional Udvikling, Danske Regioner Medlem 32.236
Pensionskassen for Socialpædagoger mfl. Fomand 184.236
 
Jan Hendeliowitz
Udvalget for Regional Udvikling og EU - Danske Regioner Medlem 32.352
 
Peter Jacobsen
Bestyrelsen MOVIA Medlem 48.639
Bestyrelsen Fælleskøkkenet Medlem 10.000
Gate 21 Medlem 10.000
Løn- og Praksisudvalget - Danske Regioner Medlem 26.364
 
Jeppe Jakobsen
Bestyrelsen i AMGROS I/S Medlem 31.034
 
Brigitte Klintskov Jerkel
Løn- og Praksisudvalget - Danske Regioner Medlem 31.600
 
Annemarie Knigge
Udvalg for Sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde
Danske Regioner
Medlem 29.805
 
Susanne Lundvald
Bestyrelsen - Danske Regioner Medlem 68.304
Pension Danmark Medlem 6.000
Bestyrelsen - Erhvervsakademiet Sjælland Formand 74.304
 
Evan Lynnerup
Bestyrelsen - CAT-fonden/CAT ejendomme Formand 45.000
Løn- og Praksisudvalget - Danske Regioner Medlem 31.262
 
Lene Madsen Milner
Udvalget for Sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde,
Danske Regioner
Medlem 17.897
 
Ole Marqweis
Den Regionale Videnskabsetiske komité Næstformand 32.000
Sundhedsudvalget - Danske Regioner Medlem 31.000
 
Anne Møller Ronex
Bestyrelse UCSJ Medlem 24.282
Udvalget for Sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde, Danske Regioner Medlem 31.626
 
Jens Ravn
Bestyrelsen, Regionstog A/S, nu Lokaltog A/S Medlem 50.000
Videnskabsetisk Komité Medlem 12.500
 
Jens Stenbæk
Regionsrådsformand (2016) Formand 834.492
Regionsrådsformand (2017) Formand 1.108.380
Bestyrelsen - Danske Regioner Næstformand 263.808
Henning Tønning
Løn- og Praksisudvalget i Danske Regioner 32.392
​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
28.03.17
Opdateret
02.02.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Ledelsessekretariatet
Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 10