Søg
 

Vederlag for hverv 2015

Efter loven skal Region Sjælland offentliggøre en oversigt over størrelsen af vederlag for hverv, som medlemmer af Regionsrådet udfører efter udpegning eller indstilling fra Region Sjælland og Danske Regioner.

Lov om kommunernes styrelse (§ 16 e) siger følgende:

"Et medlem af kommunalbestyrelsen, som efter valg eller forslag af kommunen udfører andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, skal oplyse størrelsen af vederlag, der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet, til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen offentliggør inden udgangen af første kvartal, hvilke af dens medlemmer der modtager vederlag for udførelse af sådanne hverv, og størrelsen af vederlaget i sidste kalenderår for hvert enkelt hverv, medlemmet udfører."

Bestemmelsen gælder tilsvarende for medlemmer af Regionsrådet.

Som foreskrevet opdateres oversigten 1 gang årligt i marts måned med oplysninger om udbetalt vederlag i det forgangne år. Oversigt over vederlag i 2015 vil således foreligge i 2016 inden 1. april.

Oversigt over vederlag i 2015

Oplysningerne bygger på regionsrådsmedlemmernes egne indberetninger.

Oversigten omfatter ikke vederlag for deltagelse i Regionsrådets forretningsudvalg og rådgivende udvalg.

Navn /Navn på hverv

Hvilken post

Vederlag

Egon Bo
Videnskabsetisk K​omité Medlem Kr. 12.130

Tina Boel
 
Udvalget for Psykiatri-
og Socialudvalget Danske Regioner

Medlem

Kr. 31.572

Bente Borreskov
 
Bestyrelsen SOSU Nykøbing F. ​Kr. 4.017,50

Kirsten Devantier
 
Udvalget for Psykiatri-
og Socialudvalget Danske Regioner

Medlem

Kr. 31.572

Ursula Dieterich-Pedersen
Udv. for Sundhedsinnovation
og erhvervssam., Danske Regioner

Næstformand

Kr. 47.784

Ole Drost
 
Bestyrelsen - Fonden Østdansk
Turisme

Formand

Kr. 5.834
Bestyrelsen - CAPNOVA Zealand
Invest

Medlem

Kr. 50.000
Bestyrelsen - Væksthus Sjælland Medlem Kr. 15.000
Udvalget for Regional Udvikling,
Danske Regioner

Medlem

Kr. 31.287
Pensionskassen for
Socialpædagoger mfl.

Medlem

Kr. 60.895

Jan Hendeliowitz
 
Udvalget for Regional Udvikling og EU - Danske Regioner
Medlem

Kr. 31.000

Peter Jacobsen
 
Bestyrelsen MOVIA Medlem Kr. 48.344
​Bestyrelsen Fælleskøkkenet ​Medlem ​Kr. 1.667

Jeppe Jakobsen
 
Bestyrelsen i AMGROS I/S Medlem Kr. 30.789
​Bestyrelsen Fælleskøkkenet ​MEdlem ​Kr. 1.667

Brigitte Klintskov Jerkel
 
Løn- og Praksisudvalget
- Danske Regioner

Medlem

Kr. 29.500

Annemarie Knigge
 
Udvalg for Sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Danske Regioner

Medlem


Kr. 23.175
Susanne Lundvald
​Bestyrelsen - Danske Regioner ​Medlem ​Kr. 68.780
​Pension Danmark ​Medlem ​Kr. 6.000
​Bestyrelsen - Erhvervsakademiet Sjælland
Medlem

Kr. 53.186

Evan Lynnerup
Bestyrelsen - CAT-fonden/CAT
ejendomme

Formand

Kr. 45.000
Bestyrelsen for UCR Slagteriskolen ​Formand Kr. 15.500
Løn- og Praksisudvalget, Danske Regioner
Medlem

Kr. 31.262

Ole Marqweis
Den Reg. Videnskabsetiske komité Kr. 36.390
Sundhedsudvalget - Danske Regioner Kr. 31.416

Anne Møller Ronex
 
Bestyrelse UCSJ Medlem Kr. 24.111
Udv. for Sundhedsinnovation og erhvervssam. Danske Regioner
​Medlem

Kr. 31.287
Kai Nielsen
​Videnskabsetisk Komité ​Medlem ​​kr. 3.030

​Daniel Nørhave
 
Løn og Praksisudvalget,
Danske Regioner samt Regionernes Lønnings- og Takstnævn


Medlem


Kr. 30.672

Jens Ravn
Bestyrelsen - Regionstog A/S,
nu Lokaltog A/S

Medlem

Kr. 45.000
Videnskabsetisk Komité Medlem Kr. 10.100

Jens Stenbæk
 
Regionsrådsformand (2015) Formand Kr. 833.036
Regionsrådsformand (2016) Formand Kr. 834.492
Bestyrelsen - Danske Regioner Medlem Kr. 67.819
Bestyrelsen - Danske Regioner Næstformand    Kr. 257.145
Udvalget for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde - Danske Regioner

Formand


Kr. 200.000
Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale
Formand

Kr. 178.500

Henning Tønning
 
Løn- og Praksisudvalget
i Danske Regioner

Medlem

Kr. 31.287
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
04.04.16
Opdateret
02.02.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Ledelsessekretariatet
Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 10

​Se tal for tidligere år