Søg
 

Vederlag for hverv 2014

Ifølge loven skal Region Sjælland offentliggøre en oversigt over størrelsen af vederlag for hverv, som medlemmer af Regionsrådet udfører efter udpegning eller indstilling fra Region Sjælland og Danske Regioner.

Lov om kommunernes styrelse (§ 16 e) siger følgende:

"Et medlem af kommunalbestyrelsen, som efter valg eller forslag af kommunen udfører andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, skal oplyse størrelsen af vederlag, der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet, til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen offentliggør inden udgangen af første kvartal, hvilke af dens medlemmer der modtager vederlag for udførelse af sådanne hverv, og størrelsen af vederlaget i sidste kalenderår for hvert enkelt hverv, medlemmet udfører."

Bestemmelsen gælder tilsvarende for medlemmer af Regionsrådet.

Som foreskrevet opdateres oversigten 1 gang årligt i marts måned med oplysninger om udbetalt vederlag i det forgangne år. Oversigt over vederlag i 2015 vil således foreligge i 2016 inden 1. april.

Oversigt over vederlag i 2014

Oplysningerne bygger på regionsrådsmedlemmernes egne indberetninger.

Oversigten omfatter ikke vederlag for deltagelse i Regionsrådets forretningsudvalg og rådgivende udvalg.

Egon Bo:

Navn på hverv

Hvilken post

Vederlag

Videnskabsetisk Komite

Medlem

Kr. 10.100

Tina Boel:

Navn på hverv

Hvilken post

Vederlag

Videnskabsetisk Komite

Medlem

Kr. 12.130

Psykiatri- og Socialudvalget – Danske Regioner

Medlem

Kr. 23.175

Bente Borreskov:

Navn på hverv

Hvilken post

Vederlag

Bestyrelsen - SOSU Nykøbing F.

Medlem

Kr. 3.999

Henrik Brodersen:

Navn på hverv

Hvilken post

Vederlag

Bestyrelsen - Fælleskøkkenet I/S

Medlem

Kr. 9.996

Kirsten Devantier:

Navn på hverv

Hvilken post

Vederlag

Psykiatri- og Socialudvalget – Danske Regioner

Medlem

Kr. 29.976

Ursula Dieterich-Pedersen:

Navn på hverv

Hvilken post

Vederlag

Udvalget for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde – Danske Regioner

Næstformand

Kr. 31.982

Ole Drost:

Navn på hverv

Hvilken post

Vederlag

Udvalget for Regional Udvikling og EU - Danske Regioner

Medlem

Kr. 28.945

Bestyrelsen - CAPNOVA Zealand

Medlem

Kr. 37.500

Bestyrelsen - Østdansk Turisme

Formand

Kr. 46.672

Bestyrelsen - Væksthus Sjælland

Medlem

Kr. 11.250

Jan Hendeliowitz:

Navn på hverv

Hvilken post

Vederlag

Udvalget for Regional Udvikling og EU - Danske Regioner

Medlem

Kr. 23.175

Peter Jacobsen:

Navn på hverv

Hvilken post

Vederlag

Bestyrelsen – Movia

Medlem

Kr. 46.113

Jeppe Jakobsen:

Navn på hverv

Hvilken post

Vederlag

Bestyrelsen - Amgros I/S

Medlem

Kr. 12.771

Brigitte Jerkel:

Navn på hverv

Hvilken post

Vederlag

Løn- og Praksisudvalget – Danske Regioner

Medlem

Kr. 23.175

Annemarie Knigge:

Navn på hverv

Hvilken post

Vederlag

Udvalget for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde – Danske Regioner

Medlem

Kr. 23.175

Susanne Lundvald:

Navn på hverv

Hvilken post

Vederlag

Bestyrelsen – Danske Regioner

Medlem

Kr. 45.536

Branchebestyrelsen - Pension Danmark

Medlem

Kr.   3.000

Bestyrelsen for Erhvervsakademi Sjælland

Formand

Kr. 26.541

Evan Lynnerup:

Navn på hverv

Hvilken post

Vederlag

Bestyrelsen - CAT-fonden/CAT Ejendomme

Formand

Kr. 32.530

Bestyrelsen for UCR Slagteriskolen

Formand

Kr. 40.332

Løn- og Praksisudvalget – Danske Regioner

Medlem

Kr. 18.001

Ole Marqweis:

Navn på hverv

Hvilken post

Vederlag

Den Regionale Videnskabsetiske Komite

Næstformand

Kr. 35.546

Sundhedsudvalget – Danske Regioner

Medlem

Kr. 23.175

Lene Madsen Milner:

Navn på hverv

Hvilken post

Vederlag

Videnskabsetisk Komite

Medlem

Kr. 10.100

Udvalget for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde – Danske Regioner

Medlem

Kr. 23.175

Daniel Nørhave:

Navn på hverv

Hvilken post

Vederlag

Løn og Praksisudvalget - Danske Regioner, samt Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Medlem

Kr. 30.672

Jens Ravn:

Navn på hverv

Hvilken post

Vederlag

Bestyrelsen – Regionstog A/S

Medlem

Kr. 35.000

Videnskabsetisk Komité

Medlem

Kr. 12.130

Anne Møller Ronex:

Navn på hverv

Hvilken post

Vederlag

Udvalget for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde – Danske Regioner

Medlem

Kr. 23.175

Bestyrelsen – University College Sjælland

Medlem

Kr. 16.020

Gitte Simoni:

Navn på hverv

Hvilken post

Vederlag

Videnskabsetisk Komite

Medlem

Kr. 10.100

Udvalget for Regional Udvikling og EU – Danske Regioner

Medlem

Kr. 23.000

Jens Stenbæk:

Navn på hverv

Hvilken post

Vederlag

Regionsrådsformand (2015)
Regionsrådsformand (2016)

​Formand
Formand

kr. 833.036
kr. 834.492

Bestyrelsen​ – Danske Regioner

Medlem

Kr. 67.819

Udvalget for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde – Danske Regioner (ophørt 2015)

Formand


Kr. 200.000


Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale
(ophørt 2015)

Formand


Kr. 178.548


Jane Strange:

Navn på hverv

Hvilken post

Vederlag

Regionsudvalget – Danske Regioner

Medlem

Kr. 23.175

Henning Tønning:

Navn på hverv

Hvilken post

Vederlag

Løn- og Praksisudvalget – Danske Regioner

Medlem

Kr. 23.175

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
24.01.12
Opdateret
02.02.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Ledelsessekretariatet
Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 10