Søg
 

Sådan stiller du op til Regionalvalget

Ønsker du at stille op til valget, skal du opfylde en række krav og gøre dig forskellige overvejelser. Find ud af mere her.

For at stille op til valget til regionsrådet, skal du gøre dig en række overvejelser og opfylde en række krav.
 
Hvis du ønsker at opstille til valget, skal du først beslutte, om du vil:
 
  • opstille alene
  • opstille for et parti, der er repræsenteret i Folketinget
  • opstille for en lokal borgerliste.
Alle, der opstiller til regionalvalget, opstiller på kandidatlister. Uanset hvordan du ønsker at stille op, skal du derfor udfylde en formular (kandidatliste) med en række oplysninger, som skal indleveres til formanden for valgbestyrelsen i den region, du ønsker at stille op i. Kandidatlisten skal bl.a. have et navn (listebetegnelse).
 
Du kan få udleveret formularen til kandidatlisten af regionen, hvis du ønsker at stille op til regionalvalget. Du får samtidig udleveret en vejledning til, hvordan du udfylder formularen.
 
 

Stillere

Partier, som er repræsenteret i det nuværende regionsråd, og som ønsker fritagelse for kravet om stillere, skal anmelde deres kandidatliste i perioden den 31. august til den 14. september 2021 kl. 12.00.
Partier, som ikke er repræsenteret i det nuværende regionsråd, skal anmelde deres kandidatliste i perioden den 14. september til den 28. september 2021 kl. 12.00. Til disse kandidatlister skal der være mindst 50 og højest 75 stillere.
 

Kandidatliste

Kandidatlisterne indleveres på en formular godkendt af indenrigs- og boligministeren. Formularen kan fås ved henvendelse til den region, hvor kandidatlisten ønsker at blive opstillet. Den udfyldte formular (kandidatlisten) skal indleveres til formanden for valgbestyrelsen.
 
En kandidatliste kan tidligst indleveres tirsdagen ni uger før valgdagen og skal være indleveret senest tirsdagen syv uger før valgdagen. Den, der indleverer en kandidatliste, har ret til en kvittering for indleveringen med angivelse af tidspunkt.
 
En kandidatliste skal mindst indeholde navnet på én kandidat, og må maksimalt indeholde fire kandidater mere, end der kan vælges til regionsrådet i den pågældende region.
Antallet af kandidater på kandidatlister, der indgår listeforbund, må i alt højst udgøre otte mere end det antal medlemmer, der skal vælges til regionsrådet i den pågældende region.
 

Listebetegnelse

En kandidatliste skal for at kunne blive godkendt af valgbestyrelsen have en listebetegnelse. En listebetegnelse, der er sammenfaldende eller giver anledning til forveksling med kandidatlisterne for et parti, der er opstillingsberettiget til folketingsvalg, kan ikke blive godkendt.
 
Som listebetegnelse kan ikke anvendes enkelte bogstaver såsom A, B, C osv., eller en kombination af bogstaver, der ikke danner et ord, f.eks. SF, CD, RV, KRF osv. En kandidatliste kan heller ikke få en listebetegnelse godkendt, der består af ordet ”liste” og et bogstav eller en kombination af bogstaver, der ikke danner et ord, f.eks. ”Liste T”. Man kan heller ikke få en listebetegnelse godkendt, hvori der indgår enkelt bogstaver, f.eks. ”Moderat T”.
 
Reglerne om opstilling og godkendelse af kandidatlister til kommunale og regionale valg findes i bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg §§ 19-27.
 

Kandidatnavne på stemmesedlen

Angivelsen af, hvordan kandidatens navn ønskes anført på stemmesedlen, skal ske på kandidatanmeldelsen.
 
Kandidaternes navne skal anføres på stemmesedlen med fornavne eller forbogstaver først. Du vil som kandidat blive anført på stemmesedlerne med dit fulde navn, medmindre du på kandidatlisten har angivet en anden måde, du ønsker dit navn anført på.
 
På stemmesedlen skal der mindst anføres ét fornavn eller forbogstav samt efternavn eller mellemnavn. Du kan kun få anført mellem- og efternavne, som du er berettiget til at føre efter navneloven, eller mellemnavne, som er anmeldt til CPR. I stedet for fornavnet kan du anføre et kaldenavn, der er afledt af dit fornavn.
 
Kilde: Indenrigs- og Boligministeriet.”
 

Du kan finde yderligere oplysninger om regionale valg hos Indenrigs- og Boligministeriet.
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
06.07.21
Opdateret
27.08.21
Link til denne side:

​Informationsmøder for kandidater

Programmet den 21. september 2021 må desværre udsættes til den 6. oktober 2021.

I forlængelse af informationsaftenen vil der blive lagt en film ud på regionens hjemmeside, som kan tilgås, hvis man vil høre præsentationerne igen eller ikke har mulighed for at deltage.
Vi ser frem til at se dig den 6. oktober kl. 17-20.00
 
6. oktober kl. 17.00-20.00
Fristen for tilmelding er den 27. september 2021.