Søg
 

Annoncering af valg til Regionsrådet i Region Sjælland

Tirsdag den 16. november 2021 er der valg til Regionsrådet i Region Sjælland. Valgstederne har åbent fra kl. 8.00-20.00.

​Valget afholdes samme tid og sted som valget til kommunalbestyrelserne.

Regionsrådet har 41 medlemmer, som skal vælges for perioden 1. januar 2022 – 31. december 2025.

Hvem kan stemme?

Valgret til Regionsrådet har enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år, har fast bopæl i regionen og som herudover enten:

  • har dansk indfødsret,
  • er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union,
  • er statsborger i Island eller Norge,
  • er britisk statsborger og bopælsregistreret i CPR pr. 31. januar 2020 og siden da uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark, eller uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget (Danmark, Grønland, Færøerne) i de sidste 4 år forud for valgdagen.

Herudover har den, der på valgdagen er fyldt 18 år, er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union og er registreret i Udenrigsministeriets protokol valgret til regionsrådet.

Følgende personer har ikke stemmeret til regionalvalget:

  • Udlændinge på tålt ophold
  • Udlændinge der er udvist ved endelig dom (efter udlændingelovens §§ 22-24 eller 25c)
  • Udlændinge der er udvist ved endelig afgørelse (efter udlændingelovens §§ 25-25b)
  • Udlændinge der opholder sig i Danmark for at afsone straf m.v. idømt af
    en international domstol

Hvordan bliver man opstillet?

Som kandidat til regionalvalget kan opstilles enhver, der har valgret til
regionalvalget. De, der opstilles til valget, skal anmelde deres deltagelse i valget på særlige kandidatlister. Den nødvendige formular kan bestilles hos valgbestyrelsens sekretariat.

Kandidatlister for partier, der er repræsenteret i Regionsrådet
Partier, som er repræsenteret i Regionsrådet, kan fra tirsdag den 31. august 2021 og indtil tirsdag den 14. september 2021 kl. 12.00 indlevere
en kandidatliste til Region Sjælland med anmodning om fritagelse for underskrift af stillere.

Kandidatlister for partier, der ikke er valgt ind i Regionsrådet
ved valget i 2017, eller som ikke fortsat er repræsenteret
i Regionsrådet.

Partier, som ikke er repræsenteret i Regionsrådet, kan fra tirsdag den
14. september 2021 og indtil tirsdag den 28. september 2021 kl. 12.00
indlevere en kandidatliste til Region Sjælland. Kandidatlisten skal være
underskrevet af mindst 50 og højst 75 stillere.

Indlevering af kandidatlister

Kandidatlister skal afleveres på en særlig formular, som er godkendt af
Indenrigs- og Boligministeriet.

Formularen kan bestilles hos valgbestyrelsens sekretariat via mail:
valg2021@regionsjaelland.dk

Valgforbund

Valgforbund og listeforbund skal anmeldes skriftligt til Region Sjælland
senest mandag den 4. oktober 2021 kl. 12.00. Anmeldelse af valgforbund og listeforbund skal afleveres på en særlig formular, som er godkendt af Indenrigs- og Boligministeriet.

Formularen kan bestilles hos valgbestyrelsens sekretariat
via mail: valg2021@regionsjaelland.dk

 

Indlevering af kandidatliste samt anmeldelse af valgforbund

 

og listeforbund

Alle kandidatlister skal afleveres til valgbestyrelsens sekretariat på
adressen:

Regionshuset, Alleen 15,
4180 Sorø.
Valgbestyrelsens sekretariat
E-mail: valg2021@regionsjaelland.dk
Telefon: 57 87 50 10

Læs mere om regionalvalget på
hjemmesiden:
www.regionsjaelland.dk/valg

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
13.08.21
Opdateret
16.08.21
Link til denne side:

​Informationsmøder for kandidater

Programmet den 21. september 2021 må desværre udsættes til den 6. oktober 2021.

I forlængelse af informationsaftenen vil der blive lagt en film ud på regionens hjemmeside, som kan tilgås, hvis man vil høre præsentationerne igen eller ikke har mulighed for at deltage.
Vi ser frem til at se dig den 6. oktober kl. 17-20.00
 
6. oktober kl. 17.00-20.00
Fristen for tilmelding er den 27. september 2021.
 

Andre arrangementer