Søg
 

Valgbestyrelsen

Valgbestyrelsen er ansvarlig for at afholde valget og består af 7 medlemmer fra det nuværende Regionsråd. Se valgbetyrelsen her.

Valgbestyrelsen er ansvarlig for at afholde valget og består af 7 medlemmer fra det nuværende Regionsråd.
 
Regionsrådsformanden er formand for valgbestyrelsen.
 
Valgbestyrelsen varetager følgende opgaver:
 • Modtager og godkender kandidatlister samt anmeldelser om liste- og valgforbund
 • Sørger for stemmesedler og opslag
 • Gennemfører den endelige opgørelse af afstemningen (fintællingen)
 • Gennemfører opgørelsen af valget og tager stilling til, om der skal foretages fornyet fintælling.

Medlemmer af valgbestyrelsen

Valgbestyrelsen i Region Sjælland ved regionsrådsvalget 2021 består af:
 • Heino Knudsen (A) (Formand) Suppleant: Jan Hendeliowitz (A)
 • Gitte Simoni (O) Suppleant: Peter Jacobsen
 • Tina Boel (F) Suppleant: Mette Vallentin (F)
 • Kirsten Devantier (V) (Næstformand) Suppleant: Jacob Jensen
 • Egon Bo (C) Supplenat: Christian Wedell-Neergaard (C)
 • Anne Møller Ronex (B) Suppleant: Lars Hoppe Søe (B)
 • Bruno Jerup (Ø) Suppleant: Anna Bondo Nielsen (Ø)

Møder i valgbestyrelsen

Du kan finde dagsordenspunkter og referater fra valgbestyrelsens møder her:
 
Møde den 21. juni 2021
 
 

 

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
06.07.21
Opdateret
06.07.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Valgsekretariat
Har du spørgsmål til regionsrådsvalget 2021, er du velkommen til at kontakte regionens valgsekretariat på mail:
Telefonisk kontakt
Du kan ringe til følgende medarbejder i sekretariatet.
 
Chefjurist Karen Vibeke Andersen på telefon: 93 56 68 05

 

Brevpost kan sendes til

Regionshuset
Ledelsessekretariatet
Alléen 15
4180 Sorø